Tarptautinis bakalaureatas

Apie tarptautinį bakalaureatą

Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui Tarptautinio bakalaureato organizacija kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu.

Tarptautinis bakalaureatas mūsų mokykloje

2019 m. liepos mėn. gimnazija oficialiai patvirtinta kaip Tarptautinio bakalaureato mokykla –kandidatė diplomo (DP) ir pagrindinio ugdymo (MYP) programose. Ateinančius dvejus metus mokyklai skiriamas kandidatavimo laikotarpis, kurio metu gimnazija privalės įrodyti IB savo pasiruošimą, profesinį pedagogų pasirengimą, mokymo(si) aplinkos kūrimą bei bendruomenės pasirengimą kokybiškam ir visapusiškam dvikalbiam ugdymui.

MYP ir DP programos

MYP
(Pagrindinio ugdymo programa)

Skirta 11-16 m. mokiniams, apima ugdymą 6-10 klasėse

DP
(Diplomo programa)

Skirta 17-19 m. mokiniams, apima ugdymą 11-12 klasėse

tarptautinio bakalaureato naujienos

TB Diplomo programos dienos

Vasario 19 d. mokykloje lankėsi ir mokytojams mokymus vedė Vilniaus licėjaus anglų kalbos mokytoja Laura Vizbarienė. Lektorė pasidalino ilgamete patirtimi dirbant Tarptautinio bakalaureato Diplomo programoje. Šiuo metu mūsų mokyklos mokytojai…

Gilinamės į TB MYP programą

Norėdama ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir rūpestingus jaunuolius, suvokiančius ir gerbiančius kultūrų skirtumus bei padedančius kurti geresnį ir taikesnį pasaulį, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė, kaip jau ir…
g.kalinauskiene

Giedrė Kalinauskienė

DP programos koordinatorė

giedre.kalinauskiene@benediktas.org

e.zukauskiene

Evelina Žukauskienė

MYP programos koordinatorė

evelina.zukauskiene@benediktas.org