Psichologas Asta Draugelienė

El. paštas asta.draugeliene@benediktas.org

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS TĖVAMS, VAIKAMS, PEDAGOGAMS KARANTINO METU

Galite kreiptis:

 • TAMO dienyne žinute;
 • Elektroniniu paštu: asta.draugeliene@benediktas.org.

Laiške nurodykite savo kontaktinius duomenis (tel. nr., el. paštą, messenger), kad būtų galima su jumis susisiekti. Trumpai apibūdinkite kreipimosi priežastį. Konsultacijų laiką suderinsime asmeniškai.

Konsultacijos vyks:

Pirmadienį – ketvirtadienį 1200 – 1600 val.

Penktadienį 900 – 1300 val.

 

Taip pat dėl iškilusių problemų karantino metu galite kreiptis:

Tėvai:

„Tėvų liniją“– darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val., nemokamu numeriu 8800900). Paskambinus nemokamu numeriu, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

Vaikai:

„Vaikų liniją“ kasdien nuo 11 iki 23 val. Nemokamu telefonu 116111

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, jų sprendimas, konsultuojant vaiką, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais bei juos konsultuojant. Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

*Nekontaktinio darbo laikas, skirtas mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, kvalifikacijos tobulinimui pagal poreikį gali būti dirbamas nebūtinai mokykloje.

Pastaba.  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA.  Dėl konsultacijos tartis iš anksto el.paštu draugester@gmail.com arba per el.dienyną TAMO. Konkretų susitikimo laiką suderinsim individualiai.

Pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • rekomenduoja Vaiko gerovės komisija.
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Į psichologę gali kreiptis:

 • pats mokinys (vaikas) savarankiškai;
 • mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokinį nukreipia pedagogai, su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu;
 • mokinys siunčiamas Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • išgyvena liūdesį ar nerimą;
 • gedi dėl netekties;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais ir kt.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti mokinio nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant mokiniui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti mokinio mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą, prievartą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, smurto atvejai ir pan.

 Psichologinės konsultacijos – galimybė siekti geresnės gyvenimo kokybės.

Sėkmingai psichologinei pagalbai reikalingas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas: išsami informacija (apie vaiko raidą, šeimos aplinką, gyvenimo įvykius, pomėgius, dominuojančias emocines būsenas, galias ir sunkumus) bei atsižvelgimas į rekomendacijas. Kuo vaikas mažesnis, tuo daugiau reikšmės įveikiant sunkumus turi pokyčiai artimiausioje aplinkoje.

Psichologo ir kliento santykiai grindžiami pagarba, atvirumu, pasitikėjimu, konfidencialumu. Psichologinės paslaugos teikiamos laikantis psichologo etikos reikalavimų.

Psichologinės pagalbos telefonais  skambučiai NEMOKAMI 

Nr. Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono

numeris

Darbo laikas
1.

Jaunimo linija Pagalbą teikia savanoriai

https://www.jaunimolinija.lt/

8 800 28 888 Visą parą
2.

Vaikų linija Pagalbą teikia savanoriai

https://www.vaikulinija.lt/

116111 11.00–21.00
3.

Vilties linija

http://www.viltieslinija.lt/

116123 Visą parą
4.

Tėvų linija

http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/tevu-linija

+37061122612

Kiekvieną vakarą,

darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.

ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ ALYTAUS MIESTE:

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba,

Pulko g. 1, tel. (8 315) 75 507 (psichologinė pagalba nemokama)

Psichikos sveikatos centras Alytaus miesto  poliklinikoje,

Naujoji g. 48, registratūros tel. (8 315) 36 603

Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras,

Naujoji g. 48, registratūros tel. (8 315) 71 412 

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.