Psichologas Asta Draugelienė

El.paštas: asta.draugeliene@benediktas.org

 

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, jų sprendimas, konsultuojant vaiką, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais bei juos konsultuojant. Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Darbo diena Konsultacinės valandos Pietų pertrauka Kita veikla
Pirmadienis 9.00 – 11.00

13.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

7.30 – 9.00

11.00 – 13.00

15.30– 16.30

Antradienis 9.00 – 11.00

13.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

7.30 – 9.00

11.00 – 13.00

15.30– 17.00

Trečiadienis 9.00 – 11.00

13.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

7.30 – 9.00

11.00 – 13.00

15.30– 16.30

Ketvirtadienis 9.00 – 11.00

13.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

7.30 – 9.00

11.00 – 13.00

15.30– 16.30

Penktadienis 8.30 – 10.30   7.30 – 8.30

10.30 – 13.00

*Nekontaktinio darbo laikas, skirtas mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, kvalifikacijos tobulinimui pagal poreikį gali būti dirbamas nebūtinai mokykloje.

Pastaba.  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA.  Dėl konsultacijos tartis iš anksto el.paštu asta.draugeliene@benediktas.org arba per el.dienyną TAMO. Konkretų susitikimo laiką suderinsim individualiai.

Pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • rekomenduoja Vaiko gerovės komisija.
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • išgyvena liūdesį ar nerimą;
 • gedi dėl netekties;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais ir kt.

 

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 

 • nori nustatyti mokinio nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant mokiniui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti mokinio mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą, prievartą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, smurto atvejai ir pan.

 

Psichologinės konsultacijos – galimybė siekti geresnės gyvenimo kokybės.

Sėkmingai psichologinei pagalbai reikalingas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas: išsami informacija (apie vaiko raidą, šeimos aplinką, gyvenimo įvykius, pomėgius, dominuojančias emocines būsenas, galias ir sunkumus) bei atsižvelgimas į rekomendacijas. Kuo vaikas mažesnis, tuo daugiau reikšmės įveikiant sunkumus turi pokyčiai artimiausioje aplinkoje.

Psichologo ir kliento santykiai grindžiami pagarba, atvirumu, pasitikėjimu, konfidencialumu. Psichologinės paslaugos teikiamos laikantis psichologo etikos reikalavimų.

 

Psichologinės pagalbos telefonais  skambučiai NEMOKAMI 

Nr. Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
1. Jaunimo linija

Pagalbą teikia savanoriai

https://www.jaunimolinija.lt/

8 800 28 888 Visą parą
2. Vaikų linija

Pagalbą teikia savanoriai https://www.vaikulinija.lt/

116111 11.00–21.00
3. Vilties linija

http://www.viltieslinija.lt/

116123 Visą parą
4. Tėvų linija

http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/tevu-linija

+37061122612 Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.

 

ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ ALYTAUS MIESTE:

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba,

Pulko g. 1, tel. (8 315) 75 507 (psichologinė pagalba nemokama)

Psichikos sveikatos centras Alytaus miesto  poliklinikoje,

Naujoji g. 48, registratūros tel. (8 315) 36 603

Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras,

Naujoji g. 48, registratūros tel. (8 315) 71 412