OLWEUS KOORDINACINIS KOMITETAS

 1. Loreta Šernienė, direktorė.
 2. Asta Sakalauskienė, koordinatorė, socialinė pedagogė.
 3. Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
 4. Asta Draugelienė, psichologė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 5. Aurelija Šeduikienė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 6. Loreta Šimkevičienė, logopedė.
 7. Daiva Vaškelytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 8. Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
 9. Virginija Martutaitienė, tėvų atstovas.
 10. Kristina Abeciūnienė, tėvų atstovas.
 11. Klėja Merčaitytė, IIa kl. mokinė.
 12. Laurynas Kilmanas, IIb kl. mokinys.

MSG LYDERIAI

 1. Nijolė Prieskienienė
 2. Astra Matažinskienė
 3. Jolanta Pacevičienė
 4. Aušra Zavistauskienė
 5. Aurelija Šeduikienė
 6. Diana Buinickienė
 7. Kristina Jankauskaitė
 8. Asta Lugauskienė
 9. Reda Savulionienė
 10. Rasmutė Baliukonienė
 11. Loreta Mockuvienė
 12. Asta Draugelienė
 13. Erika Makauskienė
 14. Vita Pušinskaitė
 15. Elena Zmitrulevičienė
 16. Regina Burneikienė

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS NUOBAUDŲ KOPETĖLĖS

 ↑5. Pokalbis su gimnazijos direktoriumi ir kitais administracijos atstovais.

↑4. Netinkamai besielgiančio mokinio svarstymas gimnazijos VGK posėdyje, dalyvaujant vienam iš tėvų ar globėjų (rūpintojų).

↑3. Susitikimas su mokinio tėvais ar globėjais (rūpintojais), klasės vadovu ir pagalbos mokiniui specialistais. Raštiškas mokinio pasiaiškinimas.

↑2. Prasižengusio mokinio pokalbis su dviem suaugusiais (vienas jų- mokinio klasės vadovas). Informuojami mokinio tėvai ar globėjai (rūpintojai).

↑1. Intervencija į situaciją: įspėjimas žodžiu, kurį vykdo asmuo, stebėjęs netinkamą elgesį bei žino, kaip į jį reaguoti iš karto po netinkamo elgesio.

 

TAISYKLĖS PRIEŠ PATYČIAS

 1. Mes nesityčiosime iš kitų.
 2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
 3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
 4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi- pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.