DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMU NR. V-129, 28 PUNKTO PAKEITIMO

 DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.