+370 315 74 919 kg@benediktas.alytus.lm.lt

 

Vardas, pavardė Pareigos El. paštas
1 Janina Aleknavičienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė, IIb klasės vadovė aleknaviciene.j@gmail.com
2 Lina Andriukevičienė Technologijų mokytoja metodininkė, 5a klasės vadovė linagsv@gmail.com
3 Audronė Balčiūnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 6b klasės vadovė audrone.alytus@gmail.com
4 Deimantė Balynienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja dmiliauskaite@gmail.com
5 Rasmutė Baliukonienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rasma.baliukoniene@gmail.com
6 Deimantė Baranauskienė Šokio vyresnioji mokytoja deimantevi@gmail.com
7 Vilma Baranauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, IIIb klasės vadovė bara.vilma@gmail.com
8 Ineta Boguševičienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja ineta.bogus@gmail.com
9 Diana Buinickienė Pradinio ugdymo   mokytoja metodininkė, 3b klasės vadovė diana.buinicke@gmail.com
10 Lina Butrimienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 5c klasės vadovė butlina77@gmail.com
11 Lina Bieliauskienė Chemijos mokytoja metodininkė lina.bieliauskiene@gmail.com
12 Zita Laima Burkova* Biologijos mokytoja metodininkė l.burkova@gmail.com
13 Regina Burneikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 4b klasės vadovė regina.burneikiene@gmail.com
14 Edmundas Čečėta* Jaunųjų šaulių būrelio vadovas ceceta@gmail.com
15 Roma Danisevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė romadaniseviciene@gmail.com
16 Asta Dabušinskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 2b klasės vadovė astadabus@gmail.com
17 Asta Draugelienė Psichologė draugester@gmail.com
18 Virginija Džervienė Fizikos mokytoja metodininkė, Ib klasės vadovė virginija.dzerviene@gmail.com
19 Evelina Džervienė Fizikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja baldauskaite@inbox.lt
20 Algirdas Grabliauskas Technologijų mokytojas metodininkas algirdas.10g@gmail.com
21 Laimutė Grigūnienė Fizikos mokytoja   metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, 6a klasės vadovė laimutegriguniene@gmail.com
22 Virgilijus Gudaitis Technologijų mokytojas metodininkas virgu2@gmail.com
23 Birutė Gudleikienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, IIc klasės vadovė birute_gudleikiene@gmail.com
24 Danutė Jakubavičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 1b klasės vadovė danutejakubaviciene@gmail.com
25 Rytis Jakučionis Kūno kultūros vyresnysis mokytojas, plaukimo treneris, 7a klasės vadovas jakucionis.rytis@gmail.com
26 Kristina Jankauskaitė Anglų kalbos mokytoja metodininkė kristinaj@aktv.lt
27 Lina Janulytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė janulyt.lina@gmail.com
28 Aivaras Janulis Istorijos mokytojas metodininkas, IVb klasės vadovas janulisaivaras@gmail.com
29 Renata Janulienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja metodininkė, 8b klasės vadovė renataj2004@gmail.com
30 Vygandas Jezukevičius Kūno kultūros mokytojas metodininkas jdalia@aktv.lt
31 Angelė Jonienė Matematikos mokytoja metodininkė, 7b klasės vadovė angelejon@gmail.com
32 Evelina Jurkevičienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja evelina.dulskaite@gmail.com
33 Birutė Kazakevičienė Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja b.kazakeviciene@gmail.com
34 Aldona Kadziauskienė Technologijų mokytoja metodininkė kadziauskieneal@gmail.com
35 Rimvydas Kochanauskas* Kūno kultūros mokytojas metodininkas
36 Roma Krančiukienė Matematikos mokytoja metodininkė roma.kranciukiene@gmail.com
37 Rita Krasnauskienė Lietuvių kalbos mokytoja   metodininkė rkrasnauskiene@gmail.com
39 Irena Leščinskienė Lietuvių kalbos mokytoja   metodininkė, 7c klasės vadovė irenamok@gmail.com
40 Asta Lugauskienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 6d klasės vadovė astalugas67@gmail.com
41 Erika Makauskienė Chemijos mokytoja metodininkė makerika@gmail.com
42 Astra Matažinskienė Bibliotekos vedėja asta.biblioteka@benediktas.org
43 Dalia Miliauskienė Dailės mokytoja metodininkė dalia.miliauskiene@gmail.com
44 Loreta Mockuvienė Muzikos mokytoja metodininkė, 6c klasės vadovė loretamockuviene@gmail.com
45 Laima Nastaravičienė Direktoriaus pavaduotoja   ugdymui laima.nast68@gmail.com
46 Edita Nedzinskė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja edita_bandonyte@yahoo.com
47 Vaida Neifaltė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 3a klasės vadovė neifalte@gmail.com
48 Jolanta Pacevičienė Matematikos mokytoja ekspertė, IIIa klasės vadovė jpacevi@gmail.com
49 Jūratė Paulauskaitė* Kūno kultūros mokytoja metodininkė j.paulauskaite@gmail.com
50 Jolita Pekšienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja jolita.iva@gmail.com
51 Nijolė Prieskienienė Istorijos mokytoja   metodininkė, IIa klasės vadovė nijola.p@gmail.com
52 Vita Pušinskaitė Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė vitapusinskaite0221@gmail.com
53 Laimutė Radzevičienė* Neformaliojo ugdymo   mokytoja (keramikos būrelis) Laima.Grunovaite@gmail.com
54 Roma Raškevičienė Tikybos vyresnioji mokytoja, direktoriaus padėjėja sielovadai, 5b klasės vadovė rroster@gmail.com
55 Modestas Raudonis Geografijos, ekonomikos ir verslumo vyresnysis mokytojas, direktoriaus pavaduotojas   ugdymui modestas.raudonis@gmail.com
56 Vidas Rekešius Kūno kultūros mokytojas metodininkas rekvid@gmail.com
57 Kristina Rekešienė Mokytojų padėjėja kristinarekesiene@yahoo.com
58 Meilutė Rusinienė Biologijos vyresnioji mokytoja meile.rusiniene@gmail.com
59 Vaidas Sakalauskas Automobilizmo vyresnysis mokytojas
60 Asta Sakalauskienė Socialinė pedagogė metodininkė asta.sakalauskiene@gmail.com
61 Reda Savulionienė Tikybos mokytoja metodininkė, 8a klasės vadovė redalike@gmail.com
62 Gintautas Semeška Istorijos mokytojas metodininkas ginsemas@gmail.com
63 Rimantas Simanavičius Direktoriaus padėjėjas sielovadai simrimo@gmail.com
64 Vilija Sližauskienė Šokio mokytoja metodininkė vilijasli@gmail.com
65 Alvydas Smalstys Vyresnysis specialusis pedagogas smalalv@gmail.com
66 Raimonda Striaušienė Prancūzų kalbos mokytoja raimonda.striausiene@gmail.com
67 Aušra Stravinskienė Informatikos vyresnioji mokytoja, matematikos mokytoja stravinskiene.ausra@gmail.com
68 Jolita Svirinavičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1c klasės vadovė jolita.svirinaviciene@gmail.com
69 Renata Šatienė Bibliotekininkė satiene.renata@gmail.com
70 Danutė Šarkelienė* Žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja sarkeliene@gmail.com
71 Aurelija Šeduikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 4a klasės vadovė a.seduikiene@gmail.com
72 Loreta Šernienė Direktorė loretaser@gmail.com
73 Loreta Šimkevičienė Logopedė metodininkė l.simkeviciene@gmail.com
74 Violeta Šurskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė vsurskiene@gmail.com
75 Daiva Švedienė Profesijos patarėja daiva.svediene@gmail.com
76 Jolanta Tartenienė Kūno kultūros mokytoja, plaukimo trenerė, Ic klasės vadovė jolanta.tarteniene@gmail.om
77 Arūnas Vaitkevičius Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, 8c klasės vadovas avaitkevicius@gmail.com
78 Audronė Valatkienė Mokytojų padėjėja audra.valatke@gmail.com
79 Lionė Vilkelienė Žmogaus saugos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja lione@aktv.lt
80 Justina Vitkauskienė* Šokio vyresnioji mokytoja j.ambrozeviciute@gmail.com
81 Neringa Vekeriotaitė Šokio mokytoja metodininkė n.vekeriotaite@gmail.com
82 Aušra Zavistauskienė Biologijos mokytoja metodininkė ausra.zavistauskiene@gmail.com
83 Elena Zmitrulevičienė Pradinio ugdymo vyresnioji ugdymo mokytoja, 2a klasės vadovė kalnietezmtr@gmail.com
84 Danutė Želnienė* Braižybos vyresnioji mokytoja danute_zelniene@gmail.com
85 Lina Žuvininkienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 1a klasės vadovė zuvininkai62@gmail.com
86 Tamara Žemaitienė Mokytojų padėjėja t.zemaitiene@gmail.com
  • antraeilės pareigos
Close Menu