Vardas, pavardė Pareigos El. paštas
1 Janina Aleknavičienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė janina.aleknaviciene@benediktas.org
2 Lina Andriukevičienė Technologijų mokytoja metodininkė, 6a klasės vadovė lina.andriukeviciene@benediktas.org
3 Audronė Balčiūnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 7b klasės vadovė audrone.balciuniene@benediktas.org
4 Deimantė Balynienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja deimante.balyniene@benediktas.org
5 Rasmutė Baliukonienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rasmute.baliukoniene@benediktas.org
6 Vilma Baranauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, IVb klasės vadovė vilma.baranauskiene@benediktas.org
7 Rūta Brazlauskaitė Istorijos mokytoja ruta.brazlauskaite@benediktas.org
8 Diana Buinickienė Pradinio ugdymo   mokytoja metodininkė, 4b klasės vadovė diana.buinickiene@benediktas.org
9 Lina Butrimienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 6c klasės vadovė lina.butrimiene@benediktas.org
10 Regina Burneikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė regina.burneikiene@benediktas.org
11 Edmundas Čečėta* Jaunųjų šaulių būrelio vadovas edmundas.ceceta@benediktas.org
12 Roma Danisevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė roma.daniseviciene@benediktas.org
13 Asta Dabušinskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 3b klasės vadovė asta.dabusinskiene@benediktas.org
14 Asta Draugelienė Psichologė asta.draugeliene@benediktas.org
15 Virginija Džervienė Fizikos mokytoja metodininkė, IIb klasės vadovė virginija.dzerviene@benediktas.org
16 Evelina Džervienė Fizikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja evelina.dzerviene@benediktas.org
17 Simona Ežerskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja simona.ezerskiene@benediktas.org
18 Algirdas Grabliauskas Technologijų mokytojas metodininkas algirdas.grabliauskas@benediktas.org
19 Laimutė Grigūnienė Fizikos mokytoja   metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, 7a klasės vadovė laimute.griguniene@benediktas.org
20 Virgilijus Gudaitis Technologijų mokytojas metodininkas virgilijus.gudaitis@benediktas.org
21 Birutė Gudleikienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė birute.gudleikiene@benediktas.org
22 Danutė Jakubavičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 2b klasės vadovė danute.jakubaviciene@benediktas.org
23 Rytis Jakučionis Kūno kultūros vyresnysis mokytojas, plaukimo treneris, 8a klasės vadovas rytis.jakucionis@benediktas.org
24 Kristina Jankauskaitė Anglų kalbos mokytoja metodininkė kristina.jankauskaitė@benediktas.org
25 Lina Janulytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė lina.janulyte@benediktas.org
26 Aivaras Janulis Istorijos mokytojas metodininkas aivaras.janulis@benediktas.org 
27 Renata Janulienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja metodininkė, Ib klasės vadovė renata.januliene@benediktas.org
28 Vygandas Jezukevičius Kūno kultūros mokytojas metodininkas vygandas.jezukevicius@benediktas.org
29 Angelė Jonienė Matematikos mokytoja metodininkė, 8b klasės vadovė angele.joniene@benediktas.org
30 Giedrė Kalinauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui giedre.kalinauskiene@benediktas.org
31 Birutė Kazakevičienė Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja birute.kazakeviciene@benediktas.org
32 Aldona Kadziauskienė Technologijų mokytoja metodininkė aldona.kadziauskiene@benediktas.org
33 Roma Krančiukienė Matematikos mokytoja metodininkė roma.kranciukiene@benediktas.org
34 Rita Krasnauskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 5a klasės vadovė rita.krasnauskiene@benediktas.org
35 Indrė Kronkaitienė Vyresnioji anglų kalbos mokytoja, bibliotekininkė indre.kronkaitiene@benediktas.org
36 Sandra Leonavičienė Chemijos mokytoja sandra.leonaviciene@benediktas.org
37 Irena Leščinskienė Lietuvių kalbos mokytoja   metodininkė, 8c klasės vadovė irena.lescinskiene@benediktas.org
38 Asta Lugauskienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 7d klasės vadovė asta.lugauskiene@benediktas.org
39 Erika Makauskienė Chemijos mokytoja metodininkė erika.makauskiene@benediktas.org
40 Dalia Miliauskienė Dailės mokytoja metodininkė dalia.miliauskiene@benediktas.org
41 Loreta Mockuvienė Muzikos mokytoja metodininkė, 7c klasės vadovė loreta.mockuviene@benediktas.org
42 Laima Nastaravičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laima.nastaraviciene@benediktas.org
43 Edita Nedzinskė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja edita_nedzinske@benediktas.org
44 Vaida Neifaltė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 4a klasės vadovė vaida.neifalte@benediktas.org
45 Jolanta Pacevičienė Matematikos mokytoja ekspertė, IVa klasės vadovė jolanta.paceviciene@benediktas.org
46 Dalia Paleckienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1b klasės vadovė dalia.paleckiene@benediktas.org
47 Jolita Pekšienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 5c klasės vadovė jolita.peksiene@benediktas.org
48 Nijolė Prieskienienė Istorijos mokytoja metodininkė nijole.prieskieniene@benediktas.org
49 Vita Pušinskaitė Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė, IIa klasės vadovė vita.pusinskaite@benediktas.org
50 Laimutė Radzevičienė* Neformaliojo ugdymo mokytoja (keramikos būrelis) laimute.radzeviciene@benediktas.org
51 Deimantė Raižienė Šokio vyresnioji mokytoja deimante.raiziene@benediktas.org
52 Roma Raškevičienė Tikybos vyresnioji mokytoja, 6b klasės vadovė roma.raskeviciene@benediktas.org
53 Modestas Raudonis Geografijos, ekonomikos ir verslumo vyresnysis mokytojas, IIIg klasių kuratorius modestas.raudonis@benediktas.org
54 Vidas Rekešius Kūno kultūros mokytojas metodininkas vidas.rekesius@benediktas.org
55 Kristina Rekešienė Mokytojų padėjėja kristina.rekesiene@benediktas.org
56 Vijolė Rinkevičienė Anglų kalbos mokytoja vijole.rinkeviciene@benediktas.org
57 Meilutė Rusinienė Biologijos vyresnioji mokytoja meilute.rusiniene@benediktas.org
58 Vaidas Sakalauskas Automobilizmo vyresnysis mokytojas vaidas.sakalauskas@benediktas.org
59 Asta Sakalauskienė Socialinė pedagogė metodininkė asta.sakalauskiene@benediktas.org
60 Reda Savulionienė Tikybos mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė reda.savulioniene@benediktas.org
61 Rimantas Simanavičius Direktoriaus padėjėjas sielovadai kun.rimantas@benediktas.org
62 Vilija Sližauskienė Šokio mokytoja metodininkė vilija.slizauskiene@benediktas.org
63 Alvydas Smalstys Vyresnysis specialusis pedagogas alvydas.smalstys@benediktas.org
64 Raimonda Striaušienė Prancūzų kalbos mokytoja raimonda.striausiene@benediktas.org
65 Aušra Stravinskienė Informatikos vyresnioji mokytoja, matematikos mokytoja ausra.stravinskiene@benediktas.org
66 Jolita Svirinavičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1c klasės vadovė jolita.svirinaviciene@gmail.com
67 Renata Šatienė Bibliotekininkė renata.satiene@benediktas.org
68 Aurelija Šeduikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1a klasės vadovė aurelija.seduikiene@benediktas.org
69 Loreta Šernienė Direktorė loreta.serniene@benediktas.org
70 Loreta Šimkevičienė Logopedė metodininkė loreta.simkeviciene@benediktas.org
71 Violeta Šurskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė violeta.surskiene@benediktas.org
72 Daiva Švedienė Profesijos patarėja daiva.svediene@benediktas.org
73 Jolanta Tartenienė Kūno kultūros mokytoja, plaukimo trenerė, IIc klasės vadovė jolanta.tarteniene@gmail.om
74 Arūnas Vaitkevičius Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, 5b klasės vadovas arunas.vaitkevicius@benediktas.org
75 Audronė Valatkienė Mokytojų padėjėja audrone.valatkiene@benediktas.org
76 Lionė Vilkelienė Žmogaus saugos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja lione.vilkeliene@benediktas.org
77 Neringa Vekeriotaitė Šokio mokytoja metodininkė neringa.vekeriotaite@benediktas.org
78 Aušra Zavistauskienė Biologijos mokytoja metodininkė ausra.zavistauskiene@benediktas.org
79 Elena Zmitrulevičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 3a klasės vadovė elena.zmitruleviciene@benediktas.org
80 Danutė Želnienė Vyresnioji braižybos mokytoja danute.zelniene@benediktas.org
81 Evelina Žukauskienė Matematikos mokytoja, TB koordinatorė evelina.zukauskiene@benediktas.org
82 Lina Žuvininkienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 2a klasės vadovė lina.zuvininkiene@benediktas.org
83 Tamara Žemaitienė Mokytojų padėjėja tamara.zemaitiene@benediktas.org
  • antraeilės pareigos