Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetenciją, būtiną sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

„Tūkstančio mylių kelionę pradeda vienas žingsnis." (Konfucijus)
Daiva Švedienė
Profesijos patarėja

Profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklą gimnazijoje planuoja ir koordinuoja Ugdymo karjerai komanda.

Kur studijuoti?

Profesinių mokyklų sąrašai:

http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=4&groupId=9

                                                        https://www.info.lt/rubrika/Profesin%C4%97s-mokyklos/100276582


Ugdymo karjerai naujienos

Išvyka

Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime. Todėl II klasių mokiniai, lydimi mokytojų R. Krasnauskienės, N. Prieskienienės ir L.Mockuvienės, prieš…

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoriaujam.lt/