+370 315 74 919 kg@benediktas.alytus.lm.lt

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetenciją, būtiną sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

„Tūkstančio mylių kelionę pradeda vienas žingsnis." (Konfucijus)
Daiva Švedienė
Profesijos patarėja

"Tu dar gali suspėti..."

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje 

Profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklą gimnazijoje planuoja ir koordinuoja Ugdymo karjerai komanda.

Kur studijuoti?

Profesinių mokyklų sąrašai:

http://www.studijos.lt/mokymo_istaigos/?companyType=4&groupId=9

                                                        https://www.info.lt/rubrika/Profesin%C4%97s-mokyklos/100276582


Ugdymo karjerai naujienos

Išvyka

Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime. Todėl II klasių mokiniai, lydimi mokytojų R. Krasnauskienės, N. Prieskienienės ir L.Mockuvienės, prieš…

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoriaujam.lt/

Close Menu
Skip to content