VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

◦Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai.

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt