Dešimt žodžių

Lapkričio 6 dieną vyko respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių
kūrybinių darbų ir piešinių konkursas „Dešimt žodžių“.
Konkurso tikslas – padėti 1-8 klasių mokiniams pažinti dvasines vertybes bei ugdyti
kūrybiškumą ir meninę raišką, rengiant kūrybinius darbus arba piešiant dešimt Dievo
įsakymų.
Labai džiaugiuosi II vietos laimėtoja 7a klasės mokine Gabija Mikulevičiūte, kuri
pakomentavo darbą: „Savo piešiniu noriu pasakyti, kad ne pinigai daro žmogų turtingą, o jo
vidus ir siela.“
Gabijos piešinys papuošė kalendorių „2021 VIEŠPATIES METAI“.

7a klasės vadovė Lina