Alytaus šv. Benedikto gimnazija 

Tel. (8 315) 74919 

 El. paštas: kg@benediktas.alytus.lm.lt

Pamokų laikas

Čia rasite pamokų laiką.

Tėvams

Čia rasite Jums svarbiausią informaciją.

Abiturientams

Egzaminų tvarkaraščiai, priėmimas į visas studijų pakopas, studijų finansavimas ...

Tamo dienynas

Populiariausias e. dienynas Lietuvoje. Naudojamas 3 iš 4 mokyklų ir 8 iš 10 Lietuvos mokytojų.

"Padėvėtų uniformų" mugė

Padėvėtų uniformų mugė vyks 2016 m. birželio 14 - 16 d. nuo 9.00 val. iki 13.00 val. ir 2016 m. rugpjūčio 23 - 25 d. nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Į 2016-2017 mokslo metų pradžios šventę kviečiame

rugpjūčio 31 d. 18.00 val. į šv. Mišias šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje 1 - 5 kl. mokiniams;

rugsėjo 1 d. 8.15 val. į šv. Mišias šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje 6 - 8 ir I - IV kl. mokiniams;

rugsėjo 1 d. 9.30 val. į iškilmingą minėjimą visai bendruomenei gimnazijos sporto aikštyne.

Gimnazijos direktorius

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (4 Balsai(-ų))

„Didelės laimės jums. Nepradinkite plačiuose Europos vieškeliuose ir Amerikos dangoraižiuose. Žinokite, kad esate reikalingi savo kraštui“, - sveikindamas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos keturioliktos laidos abiturientus per brandos atestatų įteikimo ceremoniją linkėjo gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (2 Balsai(-ų))

Kei­čia­si lai­kai, mai­no­si pa­pro­čiai: be­veik 250 me­tų pra­ėjo nuo ta­da, kai į dan­gų pa­ki­lo pir­ma­sis karš­to oro ba­lio­nas, ir jį, ži­no­ma, pi­lo­ta­vo vy­rai, o 2016-ųjų lie­pą į Birš­to­no pa­dan­gę ki­lo 41 karš­to oro ba­lio­no pi­lo­tė mo­te­ris iš 19 pa­sau­lio ša­lių.

Už ga­li­my­bę at­si­skir­ti nuo vy­rų ir įro­dy­ti sa­vo spor­ti­nį meist­riš­ku­mą pa­sau­lio karš­to oro ba­lio­nų pa­sau­lio čem­pio­na­te jos dė­kin­gos lie­tu­viui orei­viui Gin­ta­rui Šurkui, ku­rio idė­ją reng­ti pa­sau­lio ir že­my­nų mo­te­rų oro ba­lio­nų čem­pio­na­tus prieš še­še­rius me­tus sun­kiai, bet pa­lai­mi­no Tarp­tau­ti­nės ae­ro­nau­ti­kos fe­de­ra­ci­ja (FAI).

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (2 Balsai(-ų))

Alytaus miesto teatre pasveikinti abiturientai valstybinių brandos egzaminų gavę aukščiausius – šimto balų įvertinimu.

  „Džiugu, kad toks gausus būrys pasiekė tokį gražų tikslą, ir aš tikiu, kad tai padės jums gyvenime. Jis įdomus, bet nelengvas. Niekas jūsų nelauks išskėstomis rankomis, viską teks pasiekti patiems. Ir tai, ką jūs pasiekėte dabar, jums padės. Noriu palinkėti, kad jūs kaip ir iki šiol rodėte savo charakterį besimokydami, taip lygiai ir gyvenime tikslų siektumėte ryžtingai, nesiblaškytumėte", - sveikindamas abiturientus sakė Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Miesto vadovas padėkojo pedagogams už abiturientams suteiktas žinias ir  tėveliams už jų rūpestį  žinių siekiančiais vaikais.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (2 Balsai(-ų))

Liepos 1-3 d. mūsų gimnazijoje vyko mažoji Moksleivių Ateitininkų vasaros akademija. Akademijos tema - ,,Gyvenk kuo tiki". Į akademiją atvyko moksleiviai iš Kauno, Vilniaus, Kėdainių ir Alytaus. Akademijos metu moksleiviai dalyvavo paskaitose, šv. Mišiose, leido laiką prie Dailidės ežerėlio, susipažino su Alytaus miestu, mokėsi ir žaidė frisbį su frisbio komanda " Žalieji velniai", žiūrėjo futbolo rungtynes.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (1 Balsas)

Nuo birželio 13 dienos iki birželio 17 d. Šv. Benedikto gimnazijoje vyko Alytaus miesto mokinių dienos stovykla „Chemijos olimpas“, finansuojama Alytaus miesto savivaldybės lėšomis. Joje dalyvavo Alytaus miesto pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklų ir šv. Benedikto gimnazijos mokiniai. Stovykla buvo skirta mokinių kryptingam ir turiningam užimtumui, mokomajai ir pažintinei veiklai, karjeros ir ekologiniam sąmoningumui ugdyti. Stovyklos metu mokiniai pagilino chemijos teorines žinias, eksperimentinio tiriamojo darbo įgūdžius, atlikdami tiriamuosius darbus gimnazijos laboratorijoje, Alytaus jaunųjų chemikų mokykloje.

Nuorodos

Gimnazija Facebook`e

Design by: www.diablodesign.eu