Išvyka

Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime. Todėl II klasių mokiniai, lydimi mokytojų R. Krasnauskienės, N. Prieskienienės ir L.Mockuvienės, prieš prasidedant pasirenkamųjų dalykų laikotarpiui, sausio 25 d. lankėsi Vilniaus kolegijoje bei Vilniaus Universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre.

Vilniaus kolegijoje gimnazistai buvo supažindinti su fakultetais ir studijų galimybėmis. Apsilankėme Sveikatos priežiūros ir Verslo vadybos fakultetuose. Apžiūrėjome mokymo(si) auditorijas ir kitas studentų erdves.

VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre klausėmės pristatymo apie Vilniaus universitetą, studentų atstovybę, mainų galimybes bei įstojimo reikalavimus. Po pristatymo turėjome trumpą ekskursiją po modernią Saulėtekyje įsikūrusią VU biblioteką.

Džiaugiamės galimybe susipažinti su kolegijomis ir universitetais, kadangi visai netrukus rinksimės, ką veiksime po mokyklos baigimo. Todėl ši kelionė suteikė naujų žinių apie studijų galimybes bei galėjome gyvai pamatyti studentų mokymo(si) erdves.

Klėja Merčaitytė, IIa

Parašykite komentarą