Gilinamės į TB MYP programą

Norėdama ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir rūpestingus jaunuolius, suvokiančius ir gerbiančius kultūrų skirtumus bei padedančius kurti geresnį ir taikesnį pasaulį, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė, kaip jau ir žinote, išsikėlė didelį tikslą – siekti Tarptautinio bakalaureato Pagrindinio ugdymo programos (TB MYP) autorizacijos. Tai programa, išsiskirianti aukštais akademiniais standartais, patikima vertinimo sistema, dvikalbiu ugdymu, dideliu dėmesiu tarpdisciplininiam mokymui(si) ir mokymui(si) per patyrimą, išryškinanti konceptualaus suvokimo, asmeninių savybių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo svarbą, leidžianti gerai pasiruošti mokymuisi TB Diplomo programoje ir/ar tarptautinėse studijose.

Siekiant geriau susipažinti su TB MYP standartais bei norint, kad mokytojai juos sėkmingai integruotų savo pamokose, buvo organizuojami teoriniai ir praktiniai dviejų dienų užsiėmimai.

Vasario 17 dieną tęsėme pradėtus darbus ir toliau gilinomės į TB MYP programos sandarą, standartus ir praktikas, lyginome tarptautinės ugdymo programos standartus su nacionaliniais, analizavome TB MYP mokomųjų dalykų grupių gidus, lyginome juos su Lietuvos Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bandėme atrasti panašumus ir skirtumus tarp TB MYP ir Lietuvos pagrindinio ugdymo mokomųjų dalykų vadovėlių. Vasario 19 dieną paskyrėme darbui grupėse ir TB MYP mokomųjų dalykų skyrių (angl. units) kūrimui.

Mažais žingsneliais toliau siekiame geresnės ugdymo kokybės ir tikimės, kad savo pamokose pavyks įgyvendinti tarptautinius standartus.

TB MYP koordinatorė Evelina Žukauskienė