„Viešpatie, laimink jį“

Atrodė – visas Lietuvos jaunimas pajudėjo Vilniaus link. Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat. Nors šeštadienis ir galėtume ilsėtis, tačiau daugelis skubėjome į šį istorinį įvykį. Tai pirmas kartas, kai galėjome susitikti su popiežiumi Pranciškumi, viešėjusiu Lietuvoje. Smagu buvo matyti tiek daug žmonių švytinčiais veidais.

Taip dieviškai iš tolo atrodė baltame automobilyje baltas siluetas. Skambant varpams ir didingai muzikai mus aplankė tokia švelni stiprybė, toks džiaugsmas ir kartu ramybė. Klausėmės kiekvieno popiežiaus žodžio ir jie mums buvo svarbūs. Popiežius pabrėžė, jog kai mums skaudu, neturime būti vieni. Mes visi esame viena Kristuje. Kadangi visi esame viena, turime ir gyventi vienybėje. Buvo pasakyta dar daug gilių minčių, kurias gvildensime dar ilgai, jo kalbas vis iš naujo skaitydami.

Mokiniams patiko Švento Tėvo raginimas nepamiršti savo šaknų. Šaknys yra pradas, nuo kurio viskas prasideda.

Įspūdį paliko kvietimas bendrauti su senais žmonėmis, įsiklausyti į jų patirtį, perimti jų vertybes.

Didžiulę vienybę pajutome, kai visi, esantys Katedros aikštėje, giedojome popiežiui palaiminimą: „Viešpatie, laimink jį“. Ačiū, Tau, Dieve, už tą neapsakomą dovaną Lietuvai.

Parašykite komentarą