Teikiamos paslaugos

  1. Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais.
  2. Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams.
  3. Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas.
  4. Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos.
  5. Rūpinamasi kraštotyrinės medžiagos apie gimnaziją rinkimu ir sklaida.
  6. Konsultuojama apie įvairius informacijos šaltinius ir paieškos būdus.
  7. Teikiamos spausdinimo paslaugos.
  8. Bibliotekoje įdiegta MOBIS programa, sukurtas elektroninis bibliotekos spaudinių katalogas. Numatoma įdiegti automatizuotą skaitytojų aptarnavimo sistemą.
  9. Skaitytojams įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.
  10. Veikia pedagoginė – metodinė skaitykla.

Parašykite komentarą