Noriu į mokyklą!

Ankstų rugsėjo 3 rytą 6-IV klasių mokiniai skubėjo į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje šv. Mišias aukojo gimnazijos dvasios tėvas kun. Rimantas Simanavičius ir Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis. Prasmingą homiliją, kurios metu nuskambėjo pagrindinė mintis, kad nereikia bijoti išplaukti iš saugaus uosto ir siekti ne tik žinių, bet ir dvasinio augimo, pasakė Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis.

Po šv. Mišių visi sugužėjo į gimnazijos stadioną, kuriame aidėjo posmai, skambėjo muzika.

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo sėkmingų mokslo metų.

Svarius žodžius ir linkėjimus perdavė Lietuvos Seimo nario Roberto Šarknicko padėjėja Jūratė Marčiulaitienė. Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis linkėjo siekti žinių, tobulėti. Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis palinkėjo Dievo palaimos visų darbams, nepamiršti, kad Dievas labai svarbus. Mokinių tarybos pirmininkė Klėja Merčaitytė kvietė prisidėti prie mokyklos kūrimo ir gražinimo, palinkėjo gerų metų.

Meninė kompozicija skyrėsi nuo ankstesnių rugsėjų, kadangi dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir tėveliai bei mokytojai. Kompozicijos leitmotyvas ,,Noriu į mokyklą“ suvienijo gimnazijos bendruomenę. Argi ne gera eiti į mokyklą, kurioje, anot septintos klasės mokinės mamytės Renatos Petuškienės, ,,vieni kitus moko, gerbia, kurioje vieni kitais pasitiki“?

Po pirmojo susitikimo su klasių auklėtojais pirmokai gimnazistai tradiciškai gimnazijos rožyne pasodino baltas rožes.

Kol vyresni mokiniai dalyvavo būrelių mugėje, mažieji su ,,Linksmuoju lagaminu“ pasveikino naujus mokslo metus. Su renginio vedėja pasižadėjo šiuos mokslo metus ne tik sąžiningai mokytis, bet ir žaisti, juoktis, juokinti kitus ir kvailioti. Vaikučiai ir tėveliai pasižadėjo šokti, siausti ir dainuoti, niekada neišvažiuoti.

III, IV klasių mokiniai aktų salėje žiūrėjo dokumentinį filmą „Labas rytas, Alytau“ ir susitiko su režisieriumi Arvydu Kinderiu.

Ką apie šią šventę mano mokyklos administracija, tėveliai ir mokytojai?

Direktorė džiaugiasi, kad 14.00 val. mokykla aidi nuo mokinių ir tėvų juoko, šviesu nuo mokytojų šypsenų, o tai geras užtaisas, nes be šypsenos nesukursim ateities.

Gimnazijos kapelionas pasidžiaugė puikia švente. Teigė, kad įspūdis augantis ir kintantis, suteikiantis grožį ir prasmę. Tai atžalynas, kuriame visi augame.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui sakė: „Noriu, kad visada būtų tiek žmonių ir mokykla skambėtų nuo juoko“.

4a klasės mokinės mama pasidžiaugė gražia švente. Labai patiko meninė kompozicija, būrelio „Drąsūs, stiprūs ir sveiki“ pristatymas.

5c klasės auklėtoja perdavė tėvelių nuomonę, kad neįprastas renginio formatas, smagu fotografuotis papuoštose erdvėse, įdomu susipažinti su būrelių veikla.

Plaukimo trenerė džiaugėsi besidominčių plaukimu gausa, tėvelių sąmoningumu rūpinantis vaikų sveikata.

Mokinių tarybos kuratorė perdavė mokinių mintis, kad iki dvyliktos valandos buvo labai įdomu, dalyvavo daug linksmai nusiteikusių tėvelių, vedinų mažesniais vaikais. Daugelis džiaugėsi galimybe išgerti arbatos ir nusifotografuoti papuoštoje mokykloje. Šachmatų būrelis, kurio devizas „Šachmatai yra sporto, nuožmaus sporto, šaka“ (M. Duychampas), besidominčių šia šaka sulaukė ypač daug.

Parašykite komentarą