Lietuvių vaikai užsienyje

Vis daugiau šeimų išvyksta svetur. Lietuviai yra išsibarstę po visą pasaulį. Tačiau, net ir išvykus, svarbu nepamiršti savo gimtosios kalbos. Ji būtina vaiko asmenybės vystymuisi, jo pasaulėžiūrai, jo paties kaip asmens suvokimui. Todėl būtina mokėti savo gimtąją kalbą, puoselėti kultūrinį, tautinį paveldą. Vaikams tėvų savarankiško mokymo namuose gali neužtekti. Laimei, lietuviškų mokyklų galima rasti ir kitose šalyse. Viena jų yra Airijos lietuvių mokyklėlė ,,Lietuvos vaikai“. Mokykloje įvairiapusiškai supažindinama su Lietuva ir sudaromos sąlygos mokytis lietuvių kalbos. Mokytojai stengiasi padėti vaikams plėsti lietuvių kalbos žodyną bei taisyklingai taikyti kalbos sintaksės taisykles. Vyresnieji mokiniai mokosi gramatikos, literatūros, istorijos.

Šv. Benedikto gimnazija bendradarbiauja su šia mokykla. Nuo pat rugsėjo pirmosios vyko akcija ,,Augu su lietuvišku žodžiu“. Atsirado daug norinčių padėti Airijos lietuvių vaikams išmokti lietuviškai. Į prie aktų salės esančią dėžę buvo gausiai prikrauta lietuvių kalbos vadovėlių ir pratybų, kurie penktadienį iškeliaus į Monaghan’o lituanistinę mokyklą.

Emilija Vaitkutė, IIIb

Parašykite komentarą