Lenkijos specialistų stažuotė gimnazijoje

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), bendradarbiaudama su Alytaus miesto švietimo įstaigomis, dalyvavo Interreg Lietuva – Lenkija programos projekte „Prisijaukinkime autizmą“.

Tris rugsėjo mėnesio penktadienius mūsų gimnazijoje stažavosi ir gerosios darbo patirties sėmėsi Gižycko miesto (Lenkija) specialistės, dirbančios su specialiųjų poreikių mokiniais. Atviras pamokas vedė mokytojos Laimutė Grigūnienė, Jolanta Pacevičienė, Asta Dabušinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Nastaravičienė. Su gimnazijos istorija, erdvėmis, pasiekimais viešnias supažindino bibliotekos vedėja Astra Matažinskienė ir mokytoja Janina Aleknavičienė, patirtimi apie informacijos paiešką dalijosi bibliotekininkė Renata Šatienė.

Viešnios iš Gižycko domėjosi mokinių profesiniu orientavimu, Vaiko gerovės komisijos, pagalbos mokiniui specialistų veikla, buvo sužavėtos gimnazijos netradicinėmis erdvėmis, koplyčia, baseinu, aktų sale, 3D klase, mokytojų ir specialistų kompetencija ir patirtimi.

Logopedė Loreta Šimkevičienė

Parašykite komentarą