Deivio Slavinsko tapybos darbų paroda „Šventasis Kazimieras mūsų gyvenime“

„Nėra tiesos, nėra šlovės, nėra ir atleidimo,

jei viskas įsigyjama per nekaltųjų kančią ir gyvybę.

Nereikia man karūnos ir garbės, ir sosto.“

Sausio 14 d. 11 val. gimnazijoje pristatyta unikali dailininko Deivio Slavinsko tapybos darbų paroda „Šventasis Kazimieras mūsų gyvenime“, atskleidžianti nepaprastą karalaičio Kazimiero asmenybę, jos reikšmę Lietuvai.

Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Irenos Leščinskienės vadovaujami mokiniai deklamavo Roberto Keturakio kūrinio „Trys lelijos šventam Kazimierui“ posmus, skambėjo vingri smuiko melodija.

Dailininkas, pristatydamas aliejumi tapytus darbus, teigė, jog paveikslus nutapyti paskatino ir išgirstas aktoriaus Egidijaus Stanciko skaitomas Roberto Keturakio kūrinys. Deivis Slavinskas mokiniams papasakojo apie karalaitį Kazimierą, jo reikšmę Lietuvai, pabrėžė ypatingą dvasingumą, žmogiškumą, teisingumą, maldingumą.

Mokinius ypač sudomino paveikslai „Trys lelijos Šventam Kazimierui“ bei „Trirankis šv. Kazimieras“. Tapydamas paveikslą „Trys lelijos šventam Kazimierui“ Deivis Slavinskas, močiučių padedamas, rinkosi gražiausią trižiedę leliją. Antrajame darbe dailininkas pateikė šiuolaikišką žinomo Vilniaus arkikatedros šv. Kazimiero Trirankio paveikslo versiją: nors ir išlaikytas originalo atpažįstamumas, tačiau karalaičio paveikslas daug modernesnis, ryškesnis.

Dailininkas, kurdamas paveikslų ciklą, apmąstė šv. Kazimiero gyvenimą, surinko labai daug informacijos, konsultavosi su dvasininkais, studijavo Vilniaus Senamiesčio architektūrą. Paveikslas „Šv. Kazimiero gatvė“ akį patraukia grafiškomis, spalvingomis formomis, atrodo, netgi galima pajusti išskirtinę šios gatvės dvasią. Dėmesį traukia ir paveikslai „Polocko mūšio stebuklas“, „Prisikėlimas“.

Paveikslų kompozicijos centre ‒ Vilniaus arkikatedra, danguje virš medžių šv. Kazimiero veidas ir trižiedė lelija. Įdomi ir šermukšnių – į dangų kylančių sielų – interpretacija.

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasidžiaugė galimybe mokiniams susipažinti su šv. Kazimiero asmenybe bei išreiškė viltį, jog ne viena pamoka vyks prie šių paveikslų.

Parašykite komentarą