Bendruomenės Kūčių vakarienė

Advento laikotarpis – tai santykio laikotarpis. Kalėdos, kurios užgimsta tavo širdy, atneša žinią – pasinaudoti galimybėmis, kurias Kūrėjas davė, išnaudoti aplinką, kurią tau paskyrė, prakalbinti žmones, kuriuos tau leido sutikti.

Gimnazijos bendruomenė gruodžio 19 dieną susirinko gimnazijos Gailestingumo koplyčioje, kur šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila.

Po šv. Mišių bendruomenės narius ir svečius pasveikino mokinių choras bei 7c ir 8a klasių mokinių literatūrinė kompozicija.

Degė septynios žvakės… O akys prašė, kad nesudegtų…

To paties maldavo ir širdys…

Žvakės degė ir tirpo…

O degdamos kalbėjo…

Scenos viduryje uždegtos septynios žvakės, imituojančias kalėdinę šviesą ir viltį, sveikino susirinkusius bendruomenės narius ir svečius.

Mokiniai deklamavo eiles apie kūdikėlio Jėzaus gimimą, Dievo gailestingumą bei žmogaus meilę, nuolankumą ir atsidavimą Jam. Merginos-žvakės ypač pabrėžė, kaip svarbu puoselėti tikrąsias vertybes. Kompoziciją užbaigė gimnazijos kapeliono Rimo Simanavičiaus giesmė.

Džiaugiamės, kad šiemet į bendruomenės šv. Kūčių vakarienę atvyko daug garbių svečių. Sulaukėme Vilkaviškio vyskupijos vyskupo Rimanto Norvilos, Alytaus dekanato dekano šv. Angelų Sargų parapijos klebono kun. Arūno Užupio, šv. Kazimiero parapijos klebono kun. Ryčio Baltrušaičio, kitų kunigų bei vienuolių, Alytaus savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Zdanavičiaus, gimnazijos mokinių tėvų atstovų. Tiek dvasininkai, tiek pedagogai džiaugėsi gražia švente. Atsiliepimai džiugino ir pačius renginio dalyvius.

Tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė

Parašykite komentarą