Už sielovadą atsakinga Religinio ugdymo komanda:

gimnazijos direktoriaus padėjėjas sielovadai kunigas Rimantas Simanavičius,

gimnazijos direktoriaus padėjėjos sielovadai Roma Raškevičienė ir Reda Savulionienė

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Nastaravičienė,

pradinių klasių mokytoja Aurelija Šeduikienė,

istorijos mokytoja Nijolė Prieskienienė.


Viešpaties Gailestingumo koplyčioje Mišios aukojamos pirmadienį 10.50 val.

Advento metu Rarotų Mišios aukojamos kasdien darbo dienomis 7.20 val.

Atgailos  ir Pirmosios Šv. Komunijos sakramentams ketvirtų klasių mokiniai ruošiami Šv. Kazimiero parapijoje.

Sutvirtinimo sakramentui mokiniai ruošiami nuo spalio iki balandžio pabaigos.

Organizuojamos vasaros stovyklos Nemunaityje ir piligriminiai žygiai į Metelius ir Šv. Kryžių koplyčią.

Eucharistija švenčiama mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, Pelenų trečiadienį. Mišios už kiekvieną klasę aukojamos sutartu laiku Šv. Kazimiero bažnyčioje.


Viešpaties Gailestingumo koplyčia


Bendruomenės Kūčių vakarienė


Verbų procesija į Šv. Kazimiero bažnyčią


 

Dalyvavome katalikiškų mokyklų festivalio Šiluvoje dienoje


Jaunimo dienos 2017 m. „Tiesa padarys Jus laisvus“ Jn.8,31-42