Pirmosios knygelės šventė

Spalio 20 dieną pirmokėliams buvo surengta Pirmosios knygelės
šventė bibliotekos skaitykloje. Vaikai susipažino su biblioteka. Pirmiausia
vyresnieji gimnazistai, bibliotekos bičiuliai, padeklamavo pirmokams
eilėraštukus apie katinukus ir mokymąsi, kadangi šie pirmokėliai pavadinti
„katinukais“. Tada, skambant muzikai, kiekvienam buvo paduoti
skaitytojo bilietai ir paaiškintos bibliotekos taisyklės. Galiausiai vaikai
išsirinko po savo pirmąją knygutę. Visus metus jie skaitys knygeles, o tų,
kurie daugiausiai perskaitys, mokslo metų pabaigoje lauks siurprizai.
Lėja Kašelionytė, IIc