Matematikos diena pradinėse klasėse

Matematika žavi, įtraukia, sudomina kiekvieną… Tuo dar kartą įsitikinome spalio 27
d. organizuodamos Matematikos dieną pradinių klasių mokiniams. Šios dienos veiklos buvo skirtos
matematikos mokymui kitaip. Žaidėme matematinius žaidimus, kūrėme ir dėliojome tangramas,
varžėmės aritmetinių veiksmų estafetėse, sukome galveles spręsdami galvosūkius, linksmai
mokėmės daugybos lentelę, rinkome brangiausio klasės vardo savininką, piešėme geometrines
figūras, konstravome geometrinių kūnų miestą.

Džiaugiamės, kad mokiniai namo išskubėjo su šypsenomis ir geromis emocijomis.
Pradinių klasių metodinė grupė