Jaunieji matematikai

Filosofas Imanuelis Kantas yra pasakęs: „Kiekviename gamtos moksle esama tiek tiesos, kiek esama matematikos.“ Daug įdomių citatų apie matematiką ir jos mokymąsi yra pasakęs ne vienas garsus mokslininkas. O kaipgi sekasi jauniesiems matematikams ieškoti tiesų, kurti, atrasti?

Šiais mokslo metais matematines užduotis gvildename su 4–5 klasių mokinukais. Veiklas organizuoju įvairiai, kad vaikams nepabostų. „Apšilimui“ visada parenku keletą loginių užduočių: skaičiuoti trikampius, pastebėti dėsningumą ar tiesiog įminti mįslę. Mokiniai mėgsta dirbti porose ir individualiai. Džiaugiuosi, kai išgirstu vaikų mintis: „Kaip čia įdomu“, „O, galima spręsti ir kitaip“, „Šito dar nežinojau“ ir taip toliau.

Artėjant šventėms, norėjosi, kad mokiniai būtų paskatinti ne tik žodžiais, bet ir dovanėlėmis. Pasiskirstėme į komandas ir surengėm varžytuves. Visi labai stengėsi, todėl ir pralaimėjusių nebuvo. Su gera nuotaika atsisveikinome laukti švenčių ir kitų užsiėmimų jau naujais metais.

Matematikos mokytoja A. Jonienė