Civilinės saugos stalo pratybos

Gegužės 21 dieną gimnazijoje vyko civilinės saugos stalo pratybos tema „Mokinių evakavimas gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai“. Pratybų metu darbo grupė išanalizavo gimnazijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo grupės, asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, asmenų, atsakingų už perspėjimą ir informavimą bei viešosios tvarkos palaikymą, veiksmus organizuojant ir vykdant mokinių evakavimą iš pastato ekstremalios situacijos metu.

Pratybų metu buvo aptartos ir analizuojamos funkcinių pratybų, vykusių 2018 m., klaidos.

Pagal direktoriaus pavaduotojos ūkiui Inetos Dirsienės pateiktas sąlygas pratybų dalyviai analizavo ir vertino įvairias situacijas, vyko diskusija darbo grupėje.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Ineta Dirsienė, atsakinga už civilinę saugą