Teikiamos paslaugos

Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais.Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams.Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas.Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos.Rūpinamasi kraštotyrinės medžiagos apie gimnaziją rinkimu ir sklaida.Konsultuojama apie įvairius informacijos šaltinius ir…