Biblijos pyragas

Praėjusį penktadienį, kovo 29 d., III klasės mokiniams pirmoji pamoka buvo neįprasta, tačiau maloniai nuteikusi. Technologijų kabinete integruotą 3 mokomųjų dalykų pamoką vedė trys mokytojos: tikybos mokytoja Reda Savulionienė, technologijų – Lina Andriukevičienė ir matematikos – Jolanta Pacevičienė. Pamokos metu mokiniai turėjo išsiaiškinti, kaip išmatuoti laimę. Kadangi pamokos tema „Kiek kainuoja laimė?“, tai, pasiskirstę į grupes ir suplanavę veiklas, gimnazistai bandė surasti atsakymą. Viena grupė kepė „Biblijos“ pyragą iš Šventajame Rašte minėtų produktų ir sukurto recepto. Kita grupė kūrė reklamą, kuri garantuotų gausų pyrago pirkėjų būrį. Kitos dvi grupės atliko skaičiavimus: pirmoji paskaičiavo, kiek kainavo produktai pyrago gamybai, kokia vieno gabalėlio kaina, antroji bandė nustatyti, kiek tokių pyragų reikėtų parduoti, kad mokinys galėtų nuvykti į Pasaulio jaunimo dienas, vyksiančias 2022 metais Portugalijoje. Paskutinioji grupė, padedama mokytojų bei jau atlikusių savo užduotį mokinių, serviravo stalą, prie kurio visi susėdo paragauti jau anksčiau iškepto pyrago. Paskanavę ypatingojo kepinio, mokiniai lengvai galėjo atsakyti į pamokos pradžioje jiems užduotą klausimą. Puikios emocijos ir gera nuotaika sufleravo bendrą ir vieningą atsakymą – susikurti laimę tereikia šiek tiek pastangų ir didelio noro. Džiaugdamiesi ir plačiai šypsodamiesi karštą, ką tik iškeptą pyragą mokiniai su viena iš mokytojų nuvežė į senelių namus, kad šiuo ypatingu Gavėnios – gerų darbų – metu ir kiti pajustų laimę tokią, kokią jautė III-okai. Priešvelykinis laikotarpis nuteikia džiaugsmingai, užlieja ramybe ir gėriu, kuriuo gimnazistai mielai dalijasi su kitais.

 Raminta Liškauskaitė, IIIa