„Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (Pr 3,19)

Vasario 26 d. (Pelenų trečiadienį) mūsų gimnazijos aktų salėje vyko šv. Mišios 7.20 val. 7,8, I-IV klasių mokiniams, 8.00 val. 1-6 klasių mokiniams.

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Maldos, pasninko, išmaldos laikas. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra galvos pabarstymas pelenais, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Reda Savulionienė, tikybos mokytoja metodininkė