Aš norėčiau studijuoti Vilniaus universitete…

Šiandien, spalio 12-ąją, Karjeros ugdymo diena, todėl mes, Ib ir IIa klasių
mokiniai, išvykome į Vilniaus universitetą. Norėjome, kad ši ekskursija
asocijuotųsi su karjeros ugdymu, todėl aplankėme galbūt kai kurių mokinių
būsimą studijų vietą. Ten aš daug sužinojau apie Vilniaus universiteto praeitį,
istoriją. Daugeliui bendraklasių bei IIa klasės mokiniams ši ekskursija patiko,
pamatė Vilniaus universitetą gyvai, ne tik iš vadovėlių. Pagalvojome ir apie
savo ateitį – aš tikrai norėčiau studijuoti šioje aukštojoje mokykloje.
Aplankėme ir nemažai bažnyčių, kiti netgi nustebo, kad jų Vilniuje yra
tiek daug. Taip pat, kad sektųsi moksle ir būtume sveiki, visi pasimeldėme
Aušros Vartų Dievo Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

Alonas Jurčiukonis, Ib