Alytaus dekanato religinės literatūros skaitovų konkursas

Sausio 28 dieną mūsų gimnazijoje vyko Alytaus dekanato religinės literatūros skaitovų konkursas „Šlovink Viešpatį, mano siela“. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes pagal amžių.

Pirmoji konkurso dalyvių grupė 1–4 klasių mokiniai. Sveikiname Godą Bulotaitę, užėmusią I vietą šio amžiaus grupėje, Godą Bakšytę, užėmusią II vietą, ir mūsų gimnazijos mokinę Vytautę Kirkliauskaitę, užėmusią III vietą.

Antroje amžiaus grupėje dalyvavo 5–8 klasių mokiniai. Šioje kategorijoje I vietą užėmė Rūta Pekerskaitė, II mūsų gimnazijos mokinys Gvidas Klimauskas ir II užėmė Liucija Šerelytė.

Paskutinėje, vyriausiųjų dalyvių grupėje, kurią sudarė I–IV gimnazijos klasių mokiniai, I vietą laimėjo Austėja Klimavičiūtė, II vietą Miglė Tumynaitė ir III Ugnė Juonytė.

Konkurso nugalėtojus rinko vertinimo komisijos nariai: Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kunigas Rytis Baltrušaitis, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija Šeduikienė ir gimnazijos bibliotekos vedėja Renata Šatienė.

 Mireida Jaruševičiūtė, IIc klasės mokinė