Matematika džiugina, įtraukia, žavi

Rugsėjo 22 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vyko pradinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencija „Matematika milijonams“. Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš Alytaus miesto bei rajono, Varėnos ir Marijampolės miestų.

Konferencijos metu buvo pristatytas Erasmus+ projektas „Matematika milijonams“, jo veiklos, šalių partnerių patirtis ir metodinių priemonių paketas, skirtas matematikos mokymui(si) namuose.

Projekto metu mokytojos sukūrė metodines matematikos priemones, jas išbandė kartu su mokiniais ir pasiūlė testuoti tėvams. Tokiu būdu buvo atrinktos pačios įdomiausios ir efektyviausios priemonės. Visas šias priemones stotelių metodu išbandė ir konferencijos dalyviai: linksmai skaičiavo, aiškinosi, kieno vardas brangiausias, varžėsi dėliodami tangramas, mokėsi daugybos kitaip, skaičiavo suktukais, plotą ir perimetrą matavo virvute, dekoravo namelius geometrinėmis figūromis…

Konferencijos dalyvius sužavėjo priemonių paprastumas, originalumas, prieinamumas. Pasirodo, matematika gali būti džiuginanti, įtraukianti ir žavi.

Projekto „Matematika milijonams“ pradinio ugdymo mokytojų komanda