Tolerancijos diena Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje

Lapkričio 16 d. minima Tarptautinė tolerancijos diena. Dar 1995 m.
UNESCO organizacija paskelbė lapkričio 16 – ąją Tarptautine tolerancijos diena, kuri
minima demokratiškose pasaulio valstybėse. Teigiama, kad tolerancija nėra
nuolaidžiavimas, malonė ar paprasčiausias atlaidumas.

Tolerancija – tai mandagumas, pagarba sau ir kitiems, supratimas,
pakantumas, pozityvus požiūris, kurį lemia žmogaus teisių ir laisvių supratimas ir
pripažinimas. Kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų išvaizda, tautybe, tikėjimu, gali
turėti skirtingą nuomonę. Tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne
pagrindas nesantaikai, užgauliojimams, tai kiekvienas asmuo galės saugiai jaustis.
Tolerancija yra leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip, kaip jis nori. Tačiau tas
žmogus, jo gyvenimo būdas, elgesys, moralė ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus
teisių ir laisvių. Mes augame ir gyvename Lietuvoje. Mūsų visuomenėje gausu
skirtybių, požiūrių, nuomonių, tikėjimų, kitų tautybių žmonių. Tačiau mes kiekvienas
esame unikali asmenybė, turinti savo nuomonę apie tautos tikėjimą ir tradicijas,
įsitikinimus, pagarbą… Labai svarbu kito žmogaus pripažinimas, toleravimas, kad jis
turi teisę būti kitoks nei mes.

Šiandien Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pradinių klasių mokiniai piešė
piešinius, skirtus Tolerancijos dienai, ir sudėliojo bendrą visų pradinių klasių mokinių
dėlionę. Tikimės, kad ši bendra ugdomoji veikla skatina mus būti tolerantiškus vienas
kitam.

Pradinių klasių mokytojos