Teisinė atsakomybė – aktuali ir įdomi tema

Spalio 19 d. 8b mokinius klasės valandėlės metu aplankė Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai Viktoras Polozovas (Igno tėtis) ir Laura Svolkinaitė, su
kuria bendraujame jau treji metai. Pareigūnai kalbėjo apie teisinę atsakomybę, priminė svarbiausius
atsakomybės aspektus, kurie prasideda nuo 14 metų, tabako gaminių vartojimą ir turėjimą, viešosios
tvarkos pažeidimus. Igno tėtis kalbėjo apie gero, padoraus žmogaus savybes. Palietė ir skaudžias
temas: keiksmažodžių vartojimą, terorizmą, kvailus žaidimus, elgesį pamokų metu. Susitikimo
pabaigoje Igno tėtis pamoką palygino su laivu, kurio kapitonas – mokytojas, o įgulos nariai –
mokiniai. Pamokoje, kaip ir laive, reikalinga pagarba vyresniajam, tvarka ir harmonija.

Klasės vadovė Audronė Balčiūnienė