Istorijos vingiai

Rugsėjo 26 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė su lituanistais ir istorikais dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salėje vykusiame Broniaus Kašelionio knygos „Dainavos krašto partizanai“ pristatyme. Ši knyga, anot Onutės Sunsovienės, yra dvasinis partizanų testamentas.

Autorius pasirašė knygoje ir palinkėjo mūsų gimnazijai Dievo palaimos.