Į naujus mokslo metus su neišdildomais įspūdžiais

Pradėdami naujus mokslo metus mintimis vis dar dažnai skriejame į birželio 26-29 dienas, kai mes, grupė 8-II kl. mokinių, dalyvavusių tęstiniame vokiečių kalbos projekte „Kalba ir istorija“, viešėjome Vokietijoje, Auricho mieste, Ulricianum gimnazijoje. Ši kelionė buvo lyg apdovanojimas už  tokius ilgus mokslo metus.

Mainų programoje dalyvavau jau trečią kartą ir galiu drąsiai pasakyti, kad kiekvienais metais buvo vis geriau ir įdomiau ne dėl to, kad keliavau vis vyresnis, bet todėl, kad vis lengviau perlipau kalbos barjerą, gimnazijoje įgytas žinias vis lengviau pritaikiau praktikoje. Nors mes praleidžiame Vokietijoje tik savaitę, bet įspūdžiai lieka visam gyvenimui. Kiekvienas vokiečių kalbos mainų projektas buvo savotiškai nuostabus ir įsimintinas. Niekada nepamiršiu vokiečių svetingumo ir draugiškumo, kiekvienoj šeimoj jaučiausi lyg brolis ar sūnus.

Todėl labai džiaugiuosi tokia proga pakeliauti, pažinti kitą kultūrą, pagerinti vokiečių kalbos žinias ir, žinoma, susirasti naujų draugų dar besimokant gimnazijoje.

Kviečiu ir kitus 8-I kl. mokinius dalyvauti šiame projekte naujais mokslo metais.

Nuoširdžiai dėkoju projekto vadovėms B.Kazakevičienei ir A. Lugauskienei bei gimnazijos direktorei L.Šernienei už mainų projekto organizavimą Lietuvoje, o Ulricianum gimnazijos mokytojams ir mokiniams už šiltą priėmimą ir savo gražaus krašto istorijos ir kultūros pristatymą.

 

Laurynas Kilmanas, III kl.