„Šventieji kalba jaunimui“

„Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai.“

(Popiežius Pranciškus)

Gegužės 17 dieną mūsų gimnazijos tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ mokiniai ir mokytojos Irena Leščinskienė bei Reda Savulionienė dalyvavo Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Šventieji kalba jaunimui“. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius pažinti ir atpažinti bendražmogiškąsias vertybes analizuojant Katalikų Bažnyčios šventųjų gyvenimą.

Plenarinis posėdis prasidėjo Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorės Aleksandros Bancevičienės sveikinimo žodžiu ir mokyklos choro giesmėmis. Pranešimą „Dievui patinka kalbėti jaunam žmogui“ skaitė kun. teol. dr. Ramūnas Norkus.

Mūsų gimnazijos mokiniai pristatė inscenizaciją „Šv. Benediktas“ ir sulaukė daug plojimų bei pagiriamųjų žodžių. Po to apžiūrėjome stendinius pranešimus ir po pertraukos keliavome į darbo grupes, kur klausėmės pranešimų apie įvairių šventųjų asmenybes, žemėje nuveiktus darbus. Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, padėkomis, palinkėta sekti šventųjų pavyzdžiu ir atpažinti krikščioniškąsias vertybes. Konferencija visus praturtino bendravimu, naujais atradimais ir pažintimis, suteikė džiaugsmo.

Tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė