„Kai įsilipi į rugį,/ tai labai toli matyti…“

Liepos 19 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos aktų salė šurmuliuote šurmuliavo: vyko septynioliktosios abiturientų laidos atestatų įteikimo šventė.

Šventės vedėjai Edvinas Lukšys ir Gertrūda Abariūtė pakvietė renginį pradėti Lietuvos respublikos himnu.

Abiturientų pasveikinti ir kartu su jais pasidžiaugti atvyko garbingi svečiai: Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris, Alytaus švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė, Vilniaus Gedimino technikos Universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyriausioji specialistė Valerija Bernotienė, buvęs gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila, Lietuvos Respublikos Seimo nario Roberto Šarknicko patarėja Skaistė Ulčickaitė.

Direktorė Loreta Šernienė džiaugėsi pačiu gausiausiu derliumi – 20 šimtukų, nors šiemet gimnaziją baigė tik 49 abiturientai, linkėjo laimingų ir gerų dienų, dėkojo Jo Ekselencijai Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai. Direktorė pabrėžė, kad dabar jau abiturientai tampa suaugusiais, pereina į kitą etapą, kur, atrodo, bus daug laisvės, bet nereikia pamiršti, kad su ja kartu ateina ir atsakomybė.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila linkėjo įvairių iššūkių, nes jie stiprina žmogų, skatino siekti savų tikslų, išlaikyt santykius su šeima, draugais, o kai bus labai sunku, nepamiršti, kad Kūrėjas yra su mumis visais.

Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris linkėjo teisingai pasirinkti patiems, kad niekas nedarytų įtakos ir nepamiršti Šventojo Rašto, kurio žodžiai padeda sudėtingose situacijose.

Seimo nario Roberto Šarknicko patarėja Skaistė Ulčickaitė šimtukininkams įteikė kvietimus apsilankyti Seime, o visiems abiturientams palinkėjo sėkmės būti žmogiškais, mylėti šalia esančius, mokytis visą gyvenimą, svajoti, keliauti ir nepamiršti, kad Alytus laukia sugrįžtančių. Įteikė padėkas auklėtojams.

Vilniaus Gedimino technikos Universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresnioji vyriausioji specialistė Valerija Bernotienė sveikino abiturientus ir sakė, kad kelias nebus tik rožėm klotas – bus ir spyglių, linkėjo nebijot suklyst, nes tai yra žmogiška. Užsiėmimuose dalyvavusiems abiturientams ji įteikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto klasės baigimo pažymėjimus.

Buvęs gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila džiaugėsi gavęs kvietimą ir prabilo Justino Marcinkevičiaus žodžiais:

Kai įsilipi į rugį,

tai labai toli matyti:

ligi žodžio, ligi duonos,

ligi stalo, lig širdies.

 

Vėjo pučiamas, ant kalno

kaip gyvenimas siūbuoji.

Atlekia drabni paukšteliai,

atneša dangaus rasos.

 

Kai diena neapsiniaukus,

tai matyt net ligi meilės:

kelia ten kažkas kaip kryžių –

žmogų. Rodos, kad aukštyn.

Didžiuojamės, kad net penkiolika mokinių gavo 20 šimtukų. IVa klasės mokinys Nojus Radzevičius pirmasis gimnazijos istorijoje gavo net keturis šimtukus: fizikos (mokytoja metodininkė Virginija Džervienė), chemijos (mokytoja metodininkė Virginija Kerevičienė), matematikos (mokytoja ekspertė Jolanta Pacevičienė) ir anglų kalbos (mokytoja metodininkė Birutė Gudleikienė). Jis yra pakviestas dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimuose bei Tarptautinėje chemikų olimpiadoje. Nojus Radzevičius, kaip geriausias matematikas, apdovanotas ir Kauno technologijos universiteto padėka. IVa klasės mokiniui Jonui Navalinskui, tris egzaminus: chemijos (mokytoja metodininkė Virginija Kerevičienė), matematikos (mokytoja ekspertė Jolanta Pacevičienė) ir anglų kalbos (tarptautinis egzaminas) (mokytoja metodininkė Birutė Gudleikienė), išlaikiusiam šimtukais, įteiktas atestatas su pagyrimu. Tarptautinį anglų kalbos egzaminą puikiai išlaikė Neringa Graužlytė (IVa), Monika Kvaščinskaitė (IVa), Laura Miškinytė (IVa), Miglė Savukynaitė (IVb), Paulina Smolskaitė (IVa), Rimvydas Zavistauskas (IVa), Gabrielė Vaitkevičiūtė (IVb), Rokas Berškys (IVa), Meldas Jaskelevičius (IVa). Valstybinį anglų kalbos egzaminą šimtukais išlaikė Laura Lelevičiūtė (IVb), Martynas Rafanavičius (IVb), Eimantas Simonaitis (IVb), Vytautė Stankevičiūtė (IVa). Šiuos mokinius mokė anglų kalbos mokytojos metodininkės Birutė Gudleikienė, Violeta Šurskienė, Kristina Jankauskaitė. Atestatus ir padėkas šimtukininkams, jų tėvams bei mokytojams įteikė Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris, Alytaus švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė ir gimnazijos direktorė Loreta Šernienė.

Gimnazijos direktorė įteikė atestatus ir padėkas kitiems abiturientams.

Abiturientų tėveliai, padėkoję už dvylikos metų kelionę, kurioje mokytojai ne tik perteikė savo dalyko žinias, bet ir gyvenimo patirtį, palinkėjo abiturientams siekti savo tikslų.

Klasių vadovai Roma Krančiukienė ir Aivaras Janulis linkėjo eiti per gyvenimą iškelta galva ir atvira širdimi, pasirinkti tikrą kelią ir neužsibūti aplinkkeliuose.

Po nuoširdžių abiturientų, jų tėvelių, auklėtojų žodžių, paskutinio valso belieka tik palinkėti abiturientams: „Gero kelio!“