Edukacija Bažnytinio paveldo muziejuje

Rugsėjo mėnesį IIc klasės mokiniai aplankė Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje, kuriame pristatomi įspūdingiausi auksakalystės šedevrai – Vilniaus katedros lobynas. Edukacinės muziejaus programa papildė ir įtvirtino mokykloje įgytas žinias.

Vilniaus katedros lobyno vertybės ne kartą degė gaisruose, į slaptavietes įsilauždavo vagys, katedrą niokojo ir brangenybių ieškojo priešai… Plačiausia prasme Vilniaus katedros lobynas – tai visi objektai, esantys katedroje ir jos koplyčiose: iš brangiųjų metalų pagaminti, dažnai brangakmeniais puošti liturginiai reikmenys (indai, kryžiai, monstrancijos, relikvijoriai), vyskupų insignijos ir valdžios ženklai (žiedai, pastoralai, pektoralai, mitros, liturginiai drabužiai), taip pat paveikslai, votai ir altorių dekoracijos.

Lobyno pradžia siejama su Lietuvos krikštu ir Vilniaus vyskupijos įkūrimu 1387 metais. Pirmąsias lobyno vertybes naujai pastatytai katedrai dovanojo tuometiniai valdovai – Jogaila ir Vytautas, taip pat jų žmonos. Lobyną papildė liturginiai reikmenys, kuriuos atsivežė pirmasis Vilniaus vyskupas Andrius. Vėliau prie katedros lobyno kūrimo prisidėjo įvairūs visuomenės sluoksniai – valdovai, dvasininkai, didikai, bajorai, miestiečiai savo dėkingumą Dievui už patirtas malones reiškė gausiomis ir puošniomis dovanomis.

Išgirdę katedros lobyno istoriją, praktinėje dalyje patys ieškojome paslėpto lobio. Užuomina sekė užuominą, sudėtingas rebusas – mįslę, paieškoms reikėjo istorinių žinių…  Viską išsprendėme, tai ir lobį suradome!

IIc klasės vadovė Jolanta Tartenienė