Kryžiaus Kelias – Tau ir Man

„Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra…‘‘ (Mk 16, 6)

Jėzaus kančia priverčia susimąstyti apie dažnai girdimas, tačiau taip pat dažnai ir pamirštamas vertybes. Mūsų gimnazijos darbuotojus balandžio 18 dieną gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų Irenos Leščinskienės ir Redos Savulionienės pakvietė susirinkti prie gyvybės medžio ir apmąstyti Kristaus Kryžiaus kelią. Renginyje naudoti simboliai, giesmės, muzika ir tyla privertė pamąstyti apie savo gyvenimo kryžių ir patikėti, jog Dievo meilė įveikia mirtį – juk tai vienintelis kelias, prasidedantis gyvenimu čia ir vedantis į amžinybę. Visi jautėmės dvasiškai atgaivinti, pakylėti, pasidaliję meilės džiaugsmu, todėl vėl drąsiai stojame po savo kasdienybės kryžiumi. Viešpatie, Tu esi Meilė!

Dainora Šimkūnaitė, Ic