Jėzau, pasitikiu Tavimi

Šiandien po trijų pamokų beveik visa mūsų gimnazijos bendruomenė rinkosi į aktų salę švęsti Gailestingumo šventės. Kiekvienais metais Gailestingumo atlaidai mus kviečia į glaudesnį ryšį su Dievu. Aukodamas Šv. mišias gimnazijos kapelionas, kunigas Rimantas Simanavičius supažindino su Jėzaus paveikslo istorija. Jis akcentavo, kad seseriai Faustinai apsireiškęs Išganytojas pageidavo, kad po atvaizdu būtų užrašas: „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, kuris primintų, kad tik Dievu pasitikintis žmogus gali priimti Jo teikiamas malones. Jėzus yra gyvas šiame paveiksle, todėl kaskart paliečia mus vis kažkuo kitu. Savo subtiliu žvilgsniu, ranka, kuri ne atstumia, o laimina. Kartais mus „įtraukia“ širdis, iš kurios trykšta spinduliai, šviesa ir ramybė – gera mums prie šios širdies, čia mūsų vieta. Priėmę Jėzų į savo širdis ir gavę kunigo palaiminimą suprantame, kad Dievas mus labai myli ir apdovanoja gausiomis malonėmis. Kaip gera, kad mūsų gimnazijos koplyčia yra pavadinta Dievo gailestingumo koplyčia. Mes galime, Viešpatie, švęsti Tavo gailestingumą.

Vyr. tikybos. mokytoja Roma Raškevičienė