„Viešpatie, šią žemę neleisk paversti dykuma, neleisk!“ (R. Keturakis)

2019 metų kovo 2 dieną Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokiniai, tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ nariai, dalyvavo šv. Kazimiero bažnyčioje vykusiuose šv. Kazimiero atlaiduose, po kurių visus parapijiečius iškilmingai pasveikino poeto Roberto Keturakio eilėmis, skirtomis šv. Kazimierui. Kuklus ir trumpas, tačiau prasmingas sveikinimo žodis sukėlė tikintiesiems daug emocijų, todėl sulaukė ovacijų ir asmeninių parapijiečių padėkų.

Miglė Ogulevičiūtė, Ic klasė

Parašykite komentarą