VGTU klasės mokiniai sako: „Galim džiaugtis grynu oru…“

Gruodžio 13 dieną apie 10 valandą grupė gimnazijos mokinių, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė, gamtos mokslų mokytojos ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai lūkuriavo svečių – VGTU aplinkos inžinerijos fakulteto mobilios laboratorijos. Įsivaizdavome didžiulį automobilį, bet pamatėme, kad ir su nedidele įranga galima nemažai nuveikti.

Pasiskirstę į tris grupes, mokiniai atliko po tris tiriamuosius darbus – „Mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko tyrimas“, „Triukšmo lygio tyrimas“ ir „Kokiu oru mes kvėpuojam?“.

Ar kenkia mums mobilieji? Elektromagnetinio telefonų lauko tyrėjai įsikūrė kalėdinio pašto erdvėje bei chemijos kabinete. Jų tyrimo tikslas buvo išmatuoti mobilaus telefono elektromagnetinio lauko energijos srauto tankį bei susipažinti su elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamomis poveikio žmogui vertėmis. Įdomu buvo išmatuoti savo mobilaus telefono elektromagnetinio lauko energijos srauto tankį budėjimo ir skambinimo režime ir įvertinti jo poveikį žmogui pagal standartą.

Triukšmo lygio tyrimą grupė mokinių su VGTU darbuotoju atliko gimnazijos aktų salėje, naudodami precizinį garso lygio analizatorių. Tai danų gamybos prietaisas, vienas moderniausių pirmos klasės garso lygio matuoklių. Matuojant dažninę aplinkos triukšmo spektro sudėtį, pradedama nuo mažiausio dažnio ir atliekami matavimai visoms dažnių reikšmėms (31,5–8 000 Hz). Tyrimų metu vertinamas maksimalus bei ekvivalentinis triukšmo lygiai ir garso slėgio lygiai. Mokiniai susipažino su triukšmo matavimo metodika, nustatė triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą.

Nepabūgę šaltuko, oro tyrėjai būriavosi prie automobilio, kuriame matė oro užterštumo tyrimo įrangą. Nors teko sulaukti, kol įrenginiai pasieks reikiamą temperatūrą, galime pasidžiaugti, kad oro kokybės rodikliai mūsų gimnazijos aplinkoje labai geri. Sieros dioksido ir smalkių jutiklių kompiuteriai rodė nulinę reikšmę. Azoto oksidų ir ozono taršos lygis labai žemas, kietųjų dalelių – žemas.

Taigi, nežiūrint to, kad atlikome įdomius tyrimus, visi pakvėpavome švariu mūsų gimnazijos aplinkos oru, kurio temperatūra buvo -3◦C ir dvelkė lengvas 4 m/s šiaurės rytų vėjelis.

Chemijos mokytoja E. Makauskienė

Parašykite komentarą