Vaižganto metams paminėti

„Mylėdamas Lietuvą, myliu laisvę, kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė,“ – rašė Juozas Tumas-Vaižgantas. LR Seimas, minėdamas 150-ąsias rašytojo gimimo metines, šiuos metus paskelbė Vaižganto metais. Mes, 8c klasės mokiniai, kartu su klasės vadove ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Irena Leščinskiene pirmadienį lankėmės Kaune, kur labai ryškūs rašytojo veiklos pėdsakai. Netradicinėje erdvėje vyko lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Pasivaikščiojimas po Kauną Vaižganto takais“. Artėdami prie namo, kuriame gyveno Juozas Tumas, o dabar įsikūręs jo vardo muziejus, balkone išvydome patį rašytoją su savo augintiniu Kauku, kuris kvietė mus užeiti į svečius. Abu – rašytojas ir jo taksas – pasitiko ir Švč. Mergelės Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios šventoriuje. Susipažinę su Vaižganto gyvenimu, darbais ir kūryba bažnyčioje išsakėme jam padėkos žodžius. O šventoriuje neišsigandę lietaus Gvidas ir Alvija suvaidino Tumą ir jo taksą Kauką. Labiausiai visiems įsiminė rašytojo žodžiai: „Man visi geri ir visus myliu, bile tik dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai“.

Po pietų apsilankėme ir LSMU Anatomijos muziejuje.

Aurelija Dranginytė, 8c