Užsienio kalbų tiriamųjų ir kūrybinių darbų pristatymas

Lapkričio 12 d. nuotoliniu būdu buvo pristatomi užsienio kalbų tiriamieji ir kūrybiniai
darbai.
IIa klasės mokinė Lukrecija Gražulytė (vadovė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina
Butrimienė) pristatė integruotą biologijos ir anglų kalbos tiriamąjį darbą tema „Approach to wildlife
problems in Lithuania and abroad“ („Laukinės gamtos problemų sprendimas Lietuvoje ir
užsienyje“). Gamta – Lukrecijos aistra nuo vaikystės, tad tyrinėti, kaip sprendžiamos gamtos
problemos įvairiose šalyse, jai buvo nepaprastai įdomu. Lukrecija ne tik apklausė per įvairius
internetinius forumus surastus gamtos mylėtojus apie situaciją jų šalyse, nagrinėjo gamtos apsauga
besirūpinančių organizacijų veiklas, bet ir lygino įstatyminę bazę, edukacines programas.
Apibendrinusi visus duomenis Lukrecija padarė išvadą, kad nors mūsų šalyje situacija su gamtos
apsauga ir nėra šokiruojanti, tačiau daug kur reikia keisti tiek įstatymus, tiek visuomenės požiūrį.
Paulina Avižienytė ir Melanija Navickaitė, IIb klasės mokinės, bei Eitvydas Prakapas, IIa
klasės mokinys, pristatė darbą ,,Vlogerių bei blogerių įtaka paauglių gyvenime“ (darbo vadovė
anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė). Jie parengė apklausą, pasidomėjo mūsų
gimnazijos mokinių nuomone ir išsiaiškino, jog socialiniuose tinkluose matomi žmonės daro didelę
įtaką paauglių gyvenimui. Jie suteikia naujos, inovatyvios informacijos, kuri padeda susiformuoti
savitą nuomonę. Mokiniams, kurie atliko darbą, buvo labai aktualu domėtis ir tyrinėti socialinių
tinklų svarbą bei poveikį paaugliams.
Nojus Dimša, IIb klasės mokinys, (vadovė anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina
Butrimienė) pristatė tiriamąjį darbą „In the maze of stereotypes: most common national
stereotypes“ ( „Stereotipų pinklėse: dažniausi stereotipai apie kalbas“). Nojus aptarė dažniausius
stereotipus apie įvairių tautų žmones, bandė nagrinėti stereotipų priežastis. Mokinys apklausė
įvairių tautybių žmonių, ieškojo stereotipų literatūroje ir padarė išvadą, kad vis tik stereotipai yra
neigiamas reiškinys visuomenėje ir mums derėtų mokytis žvelgti į pasaulį be išankstinės nuostatos.
IIc klasės mokinė Austėja Leonaitė (vadovė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Indrė
Kronkaitienė) pristatė anglų kalbos tiriamąjį darbą „Generation gap: building bridges“ (,,Atskirtis
tarp kartų: kaip spręsti šią problemą?“). Mokinė siekė išsiaiškinti esmines problemas, kylančias tarp
skirtingų kartų atstovų, ir parengti rekomendacijas, kaip šios problemos galėtų būti sprendžiamos
mūsų mokyklos bendruomenėje, kurioje egzistuoja X, Y ir Z kartos. Tyrimo metu, atlikus
anoniminę apklausą, buvo išsiaiškinta, kad atskirtis tarp kartų tikrai juntama, o skirtingų kartų
atstovų nuomonių ir požiūrių nesutapimas įvairiose gyvenimo situacijose ir aplinkose yra
pagrindinė priežastis, dėl kurios kyla dauguma problemų. Mokinė, atsižvelgdama į apklausos
respondentų pasiūlymus, parengė rekomendacijų sąrašą, kaip būtų galima išspręsti problemas.
Pagarba, tolerancija, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi visą gyvenimą
filosofijos suvokimas, pagalba vieni kitiems – tai pagrindiniai būdai, leidžiantys išvengti
nesutarimų, konfliktų ir nemalonių situacijų kasdieniniame gyvenime bei mažinantys kartų atskirtį.
Apibendrindama šios dienos gimnazistų pristatymus Lina Janulytė, gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, pasidžiaugė gražiais mokinių darbais, kad įgijo patirties ir nepabūgo iššūkių.
Anglų kalbos mokytojos