Tiriamųjų ir kūrybinių darbų maratonas

Spalio 7 dieną gimnazijoje prasidėjo tiriamųjų ir kūrybinių darbų, kuriuos praėjusiais

mokslo metais atliko gimnazistai, pristatymas.

Mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė pasidžiaugė, kad mokinės pasirinko kalbėti
aktualiomis skaitymo / neskaitymo temomis ir pasiryžo išsiaiškinti, kokia situacija yra mūsų
gimnazijoje.

IIa klasės mokinės Toma Stankevičiūtė ir Greta Šematulskytė (vadovė mokytoja
metodininkė Irena Leščinskienė) kalbėjo tema „Skaitymo malonumas ar masinis skaitalas – ką
skaito mūsų gimnazijos bendruomenė?“. Merginos siekė išsiaiškinti, ką skaito gimnazijos
bendruomenė, mat iškėlė hipotezę, jog dažniausiai skaitomi masiniai skaitalai. Gaila, bet, anot
apklausos rezultatų, skaitymas nėra pagrindinis laisvalaikio praleidimo būdas. Literatūros
pasirinkimas priklauso nuo amžiaus. Pradinukai ir 5-8 klasių mokiniai dažniausiai renkasi
fantastiką, gimnazistai ir aptarnaujantis personalas domisi romanais, mokytojai renkasi mokslinę
literatūrą. Daugiausiai skaito mokytojai. Populiariąją literatūrą renkasi net 45 procentai apklaustųjų.
IIb klasės mokinė Adrija Daugėlaitė ir IIc klasės gimnazistė Ugnė Bagdonaitė (vadovė
mokytoja metodininkė Roma Danisevičienė) pasirinko temą ,,Neskaitymo problema tarp mano
bendraamžių ir jos sprendimo būdai“. Merginos norėjo įsitikinti, ar tiesa, jog 9-10 klasių mokiniai
neskaito knygų dėl to, kad jiems tai atrodo bereikšmis užsiėmimas ir kad dažnai trūksta
paprasčiausios motyvacijos.

Adrija ir Ugnė apklausė 75 mokinius ir išsiaiškino, jog dažnai skaito tik 7, kartais 34,
retai irgi net 34 bendraamžiai. Skaitymas – laisvalaikio praleidimo forma 34 respondentams. 58
skaito gimtąja kalba, 17 – užsienio kalbomis. Dažniausiai pasirenkami grožinės literatūros kūriniai.
Gaila, bet savo noru skaito tik 27 mokiniai. Neskaitymo priežastys įvairios: trūksta motyvacijos ir
noro, neįdomūs kūriniai. Anot 9-10 klasių mokinių, privalomoji literatūra turi atitikti mokinių
lūkesčius, sudominti. Merginoms teko ir lavina įvairių provokuojančių klausimų, į kuriuos puikiai
atsakė.

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasidžiaugė puikiais pristatymais, tuo, kad

merginos nepabijojo pristatyti realių faktų.

Mokytojos Rasmutė Baliukonienė ir Roma Danisevičienė