Sveikinimas Lietuvai

Pirmadienį, kovo 9 dieną, klasės valandėlės metu mes, 6a klasės mokiniai, kartu su savo draugais, 2a klasės mokiniais, paminėjom 30-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį, kurdami sveikinimą Lietuvai.

Tik buvimas kartu, pasidalijimas gerumu žmogų daro geresnį. Klasės valandėlė buvo pilna meilės, gerumo, draugystės. Mokiniai džiaugėsi, kad yra lietuviai ir gali gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.

6a klasės vadovė Lina Andriukevičienė