Šv. Mišios šv. Benedikto gimnazijos Dievo Gailestingumo koplyčioje už abiturientus

Gegužės 21 dieną nuotoliniu būdu Šv. Benedikto gimnazijos Dievo Gailestingumo koplyčioje buvo aukojamos padėkos Dievui šv. Mišios, skirtos gimnazijos abiturientams paskutinio skambučio proga. Jas aukojo gimnazijos kapelionas Rimantas Simanavičius, kuris linkėjo  tikėjimo, drąsos ir vilties visose gyvenimo situacijose. Laikydamiesi visų karantino reikalavimų koplyčioje meldėsi administracija, klasių auklėtojos ir keletas tėvų. Abiturientai, tėveliai ir mokytojai  šv. Mišiose dalyvavo nuotoliniu būdu.