Šv. Benedikto gimnazijos baseine akcija „Ar tu plauki?“

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuvoje vaikų ir jaunimo skęstamumo rodikliai yra vieni didžiausių pasaulyje. Viena priežasčių – plaukimo įgūdžių pervertinimas, o ypač šiltuoju metų laiku, kai prastą mokėjimą plaukti lydi neapdairumas. Išeitis? Vaikai turi ne tik išmokti plaukti, bet ir gebėti realiai vertinti savo galimybes, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, o ištikus nelaimei, pavyzdžiui, įkritus į vandenį su drabužiais – saugiai nuplaukti iki kranto.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, siekdamas atkreipti dėmesį į skęstamumo problemą, kartu su partneriais Švietimo sporto ir mokslo ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija ketvirtus metus iš eilės organizavo akciją „Ar tu plauki?“. Akcija skirta padėti vaikams kartu su treneriu į(si)vertinti plaukimo įgūdžius ir suprasti, koks yra jų mokėjimo plaukti lygis.

Šv. Benedikto gimnazijoje besimokantys 3a, 3b ir 4a bei Visos dienos mokyklos mokiniai užpildė anketą, kurioje patys įvertino savo plaukimo įgūdžius. Gimnazijos baseine manantiems, kad moka plaukti, vaikams vyko pirminis patikrinimas – gebėjimas išsilaikyti vandenyje. Išlaikiusieji šį patikrinimą plaukimo įgūdžius išbandė praktiškai, o treneriai vertino, ar vaikai nepervertina jėgų ir iš tikrųjų moka plaukti.

Akcijoje dalyvavę vaikai gaus pažymėjimus su plaukimo trenerio vertinimu ir komentarais, o tėvai bus informuojami apie trūkstamus atžalos plaukimo įgūdžius. Tai labai svarbus žingsnis siekiant, kad vaikai plaukdami nepervertintų savo jėgų, o tėvai žinotų realius jų gebėjimus ir taip užkirstų kelią gresiančioms nelaimėms: nepaliktų vienų prie vandens telkinių, įspėtų apie galimas grėsmes, o svarbiausia – patys ar trenerių padedami mokytų plaukti.

Jolanta Tartenienė, plaukimo trenerė