Susitikimas su Seimo nariu, politologu, dėstytoju Laurynu Kasčiūnu

Kovo 4 dieną gimnazijos mokiniai dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasveikino mokinius su artėjančiu Lietuvos nepriklausomybės jubiliejumi, akcentavo, kad Lietuvos ateitis yra mūsų – mokinių – rankos. IIc klasės mokinė Kamilė Rekutė atliko dainą „Raudoni vakarai“, o 6a klasės mokinė Bernadeta Vaitkevičiūtė padeklamavo Algimanto Baltakio eilėraštį „Sanskritas“.

Alytaus miesto tarybos narys Povilas Labukas pasveikino su šia gražia švente visą gimnazijos bendruomenę bei pristatė LR Seimo narį Dr. Lauryną Kasčiūną. Prelegentas kalbėjo apie kovo 11-ąją, jos istoriją bei svarbą mums, įtraukė mokinius į pokalbį. Džiugu, kad mokiniai atsakydami į klausimus gebėjo pagrįsti savo nuomonę.

Aidrė Danilevičiūtė, IIa