Stažuotės

Kovo 25-29 dienomis gimnazijoje vyks dvi stažuotės. Pirmoji stažuotė „Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų integracija“, kurios tikslas skatinti mokytojus bendradarbiauti, susiejant skirtingus mokomuosius dalykus. Stažuotę kuruoja matematikos mokytoja ekspertė Jolanta Pacevičienė.

Antroji stažuotė „3D modeliavimas, dizainas ir spausdinimas“. Jos tikslas padėti mokytojams pasiruošti kūrybiškai planuoti ugdymo procesą panaudojant 3D technologijas. Stažuotę kuruoja IT mokytoja metodininkė Renata Janulienė.

Darbotvarkės:

Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų integracija

3D modeliavimas, dizainas ir spausdinimas