Socialinė veikla Sudvajų girininkijoje

Spalio 16 d. 8b klasės mokiniai tęsė karjeros ugdymo ir socialinę vieklą Sudvajų
girninkijoje. Girininkas Laimius Simanavičius papasakojo, koks yra miškininko darbas, kaip miškas
prižiūrimas. Mokiniai padedami miškininkų tvėrė skruzdėlyną, įkasė kelio ženklą, kuris neleidžia
automobiliams važiuoti keliu, skiriančiu valstybės ir privatų mišką.

Atlikę darbus, keliavome pasižiūrėti nuostabaus gamtos vaizdo, kur nuo didelio
skardžio matyti Nemuno vingis. Pakeliui stebėjome miško gyvenimą: matėme žvėrių šėryklas,
klausėmės paukščių garsų, matėme dar grybų ir uogų. Įveikę 5 kilometrus, grįžome į girininkiją ir
ten pramogavome. Miškininkai sukūrė mums laužą, padėjo prisiskinti lazdynų šakų, ant kurių
kepėme dešreles, duoną ir zefyrus. Už šaunų darbą ir viešnagę girninkas įteikė puikų prizą – naminį
sūrį ir medaus. Pilni įspūdžių grįžome namo ir jau planavome kitą išvyką.

Klasės vadovė Audronė