„Siela minta tuo, kuo džiaugiamės“ (šv. Augustinas)

Ugdymo plėtotės centras organizuoja projektus, skirtus mokytojų kompetencijoms tobulinti. Vienas tokių projektų – „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Jo metu mes, mokytojos Jurgita Visockienė iš VGTU inžinerijos licėjaus, Kristina Žvirblienė iš Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos ir Renata Kiburienė iš Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos, turėjome galimybę visą savaitę stažuotis Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje. Stažuotės tema „Ugdymas netradicinėse erdvėse – puikus išorinis motyvatorius“. Jos tikslas – skatinti mokytojus bendradarbiauti, ieškant netradicinių darbo būdų, neįprastų ugdymo erdvių, siekiant kelti mokinių motyvaciją mokytis, mąstyti ir kurti.

Pirmąją stažuotės dieną susipažinome su moderniomis mokyklos erdvėmis, aptarėme programą, pasidalinome savo lūkesčiais.

Mokykloje gausu erdvių, kurias tikrai galima išnaudoti labai įvairiai – ne tik poilsiui, bet ir mokymuisi. Pamokos vyko pačiose netikėčiausiose vietose. Vaikai matematikos mokėsi koridoriuje prie rašymui pritaikytos sienos ir aktų salėje, kopdami laiptais į Laimės žiburį, atliko įvairias skaičiavimo, matavimo ir logines užduotis. Tikėjimo paslaptis atskleidė gimnazijos koplyčioje. Keramikos studijoje vaikų rankos lipdė meškučius su dovanėlėmis. Plaukti mokėsi gimnazijos baseine. Laboratorijoje ir 3D klasėje mokiniai pažino pasaulį, tyrinėjo medžiagų savybes, atliko bandymus.

Kūrybiškos pamokos vyko ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Tautosakos labirintais mokiniai keliavo J. Kunčino bibliotekos filiale, Saugaus eismo klasėje pakartojo kelių eismo taisykles. Dalyvavo edukacinėse programose Alytaus miesto teatre ir Lėlių teatre. A. Matučio memorialiniame muziejuje ir parke mokiniai svečiams buvo ekskursijos gidais.

Besibaigiant stažuotei kartu su gimnazijos pradinių klasių mokytojomis ir pavaduotoja aptarėme matytas pamokas ir veiklas, pasidalinome mintimis, kilusiomis idėjomis, pasidžiaugėme pateisintais lūkesčiais. Papasakojome apie savo mokyklas, ugdymo procese taikomus metodus, IKT panaudojimo galimybes, interaktyvias programėles, netradicines veiklas, projektus.

Labai smagu, kad Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokytojai geba išnaudoti turimas mokyklos ir miesto erdves kūrybingam mokinių mokymui ir mokymuisi. Ši stažuotė suteikė galimybę pagerinti savo kompetencijas, kaip įprastą pamoką paversti įdomia, prasminga veikla.

Jurgita Visockienė, VGTU inžinerijos licėjus

Kristina Žvirblienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Renata Kiburienė, Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

Parašykite komentarą